Skip to main content

Landets kommuner missar de nationella miljömålen

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2017 11:00 CEST

Harald Burgstaller, VD Forbo Flooring Systems

Golvtillverkaren Forbo uppmanar nu inköpschefer inom kommuner och landsting att följa de nationella miljömålen i samband med upphandlingar.
– Exempelvis är det sju av tio kommuner som inte ställer några krav på hållbarhet vid upphandling av golv. Så kan vi inte ha det när vi lägger stora resurser på att ta fram mindre miljöbelastande produkter, säger Harald Burgstaller, VD för Forbo Norden.

De är flera svenska företag, inte minst leverantörer till byggindustrin, som upplever att deras miljösatsningar negligeras i samband med upphandlingar. För att få fram fakta och inte bara gå på en känsla har Forbo valt att initiera en egen undersökning* med intervjuer av ett stort antal inköpschefer bland kommuner och landsting. Undersökningen kommer presenteras under två seminarier på Almedalsveckan den 5 och 6 juli.

– Undersökningen bekräftar det vi har misstänkt under flera år. Nämligen att inköpschefer inom kommuner och landsting inte tar hänsyn till de nationella miljömålen och att uppföljningen av de egna miljökraven är undermålig. Det får till följd att företag som satsar på att ta fram mindre miljöbelastande produkter missgynnas när lägst pris får en avgörande roll i samband med tilldelningsbeslut, säger Harald Burgstaller.

Sammanlagt har Forbo intervjuat 85 ansvariga inköpschefer bland landets kommuner och landsting.

– Även om vi är kritiska så vill vi naturligtvis ha en bra dialog med våra beställare inom offentlig verksamhet. Vi vet att byggindustrin står för en förhållandevis stor andel av koldioxidutsläppen och med rätt krav från beställare kan mindre miljöbelastande produkter väljas.

– De senaste åren har vi exempelvis varit starkt drivande i frågan om införandet av miljöbedömningssystemet EPD (Environmental Product Declaration), det mest rättvisa och transparanta sättet att bedöma produkter och som beskriver miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv. Vi kommer fortsätta jobba hårt för att EPD blir verklighet i Sverige och då kan kommuner och landsting spela en avgörande roll i egenskap av beslutsfattare och viktiga beställare, konstaterar Harald Burgstaller.

* Undersökningen genomfördes den 21 mars till 18 april och bygger på 85 webbintervjuer av företrädare från 79 kommuner och sex landsting. Ta del av undersökningen via denna länk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harald Burgstaller
VD Forbo Flooring Systems
harald.burgstaller@forbo.com
031-89 20 00
Ola Wiklund
Marknadschef Forbo Flooring Systems
ola.wiklund@forbo.com
070-555 61 28

Forbo Flooring erbjuder ett komplett sortiment av golv för såväl företag som privatpersoner. Vårt högkvalitativa produktsortiment innefattar bland annat linoleumgolv,plastgolvparkettgolv och laminatgolv som förenar funktion, färg och design. Vi säljer och marknadsför även ett brett sortiment av tillbehör för golv såsom spackel, fogmassor, lim, golvlister och profiler.

Vi har dessutom en omfattande kundservice och lägger stor vikt vid att tillverkningen sker på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Forbo Flooring Sverige ingår i den schweiziska Forbo-koncernen som är världsledande inom golv- och transportbandssystem.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera