Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Arbetsterapeuter får sin specialistbehörighet – kom och lyssna!

Sex arbetsterapeuter går upp med sina specialistföreläsningar inom olika områden på Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters kansli i Nacka måndagen den 24 april. Press inbjuds att närvara. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter initierade en specialistutbildning för arbetsterapeuter då utvecklingen i verksamheten ställer allt större krav på specialiserat kunnande. I nuläget finns 19 specialistarbetsterapeuter runt om i Sverige och nu är ytterligare sex på väg att få sin specialistbehörighet. Preliminärt program: 10:00 Inledning Inga-Britt Lindström, förbundsordförande och Lena Haglund, ordförande i FSAs specialistråd 10:15 – 11:00 Specialist i arbetsterapi sett utifrån ett chefsperspektiv, Inger Wallenbert, Rehabenheten och logopedmottagningen, Centrallasarettet, Västerås Närsjukhus. Kontakt:inger.wallenbert@ltv.se , tel: 021-17 54 93 AbstractWallenbert.pdf 11:15 – 12:00 Tidig och individuellt utformad medverkan vid kateterisering för barn med ryggmärgsbråck, Katarina Allbrink Oscarson, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Kontakt: k.allbrink.oscarson@swipnet.se, tel: 08 - 517 775 14 AbstractAllbrinkOscarson.pdf 12:00 – 12:45 Lunch 12:45 – 13:30 Människa, vad gör du? Och vad betyder det? Eva Marie Hellsvik, Vuxenpsykiatriska mottagningen i Skövde, Kontakt: eva.marie.hellsvik@vgregion.se , tel 0500 – 47 29 46 AbstractHellsvik.pdf 13:45 - 14:30 Kommunikation och delaktighet – specialistarbetsterapeut i AKK-team, Eva Holmqvist. DART - Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionshinder, Göteborg. Kontakt: eva.holmqvist@vgregion.se, tel: 031 - 739 80 88 AbstractHolmqvist.pdf 14:30 – 15:00 Kaffe 15:00 – 15:45 Kommunikation och delaktighet med hjälp av teknik – en specialistkompetens inom arbetsterapi, Margret Buchholz, DART - Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionshinder, Göteborg. Kontakt: margret.buchholz@vgregion.se; tel: 031 - 739 80 86 AbstractBuchholz.pdf 16:00 – 16:45 Arbetslivsinriktad rehabilitering och bedömning av arbetsförmåga – självklara uppgifter för arbetsterapeuten! Helena Paulsson, Arbetslivsresurs i Region Ost, Kontakt: helena.paulsson@arbetslivsresurs.se, tel: 013 – 33 02 10 Välkommen! Plats: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Planiavägen 13 i Nacka. Kontakt och gärna anmälan: Tina Poulsen, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, e-post: tipo.fsa@akademikerhuset.se eller tel: 08 – 466 24 48, 0733 - 66 24 48

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Ulf Lundberg

Presskontakt Kommunikationsstrateg PR och Opinion 0733662462

Relaterade event