Gå direkt till innehåll
Fordonsbolaget blir Gasellföretag 2019!

Pressmeddelande -

Fordonsbolaget blir Gasellföretag 2019!

Vi är otroligt stolta över att kunna meddela att Fordonsbolaget blir utnämnda till Gasellföretag 2019! Dagens industris Gasellutmärkelse fyller 20 år i år och är en utmärkelse för Sveriges mest framgångsrika företag! Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Följande krav behöver uppfyllas för att ett företag ska kvalificera till att kalla sig Gasellföretag:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser.


Så här skriver www.tidningenkonsulten.se om priset:

”Det som gör Gasellföretagen framgångsrika är en kombination av externa faktorer och de egna interna framgångsfaktorerna”, säger Per Weidenman, senior analytiker på beslutsstödsföretaget Bisnode, som är en av Gaselltävlingens huvudsponsorer.

Genom att analysera de företag som blivit Gaseller under Gaselltävlingens 15-åriga historia och jämföra dem med alla aktiva aktiebolag i Sverige har Per Weidenman lyckats dra en hel del intressanta slutsatser om Gasellföretagen.

Han pekar på tre framgångsfaktorer. Den första och kanske mest avgörande faktorn är sättet att hantera rörelsekapitalet. Gasellföretagen binder upp en mycket mindre andel rörelsekapital i varulager, kundfordringar och skulder till leverantörer än andra företag.
”Med en låg andel rörelsekapital är det lättare för ett företag att växa utan att stöta på problem i form av likviditetsbrist. Detta är viktigt för att kunna växa”, säger Per Weidenman.

Den andra framgångsfaktorn är skuldsättningsgraden som visar hur mycket externt kapital företagen har för att finansiera sin verksamhet. Redan flera år innan företagen blir Gaseller har de en låg skuldsättningsgrad och försörjer sig med eget kapital, visar Bisnodes genomgång.

”Det betyder att Gasellföretagen har en egen större finansiell styrka. Detta är en viktig faktor för att kunna vara långsiktig och ha kontrollen över att utveckla sin egen affärsidé.”

I finanskrisens kölvatten har företag svårare att få banklån för att finansiera expansion. I ljuset av detta är det intressant att även om Gasellföretagen i större utsträckning finansierar satsningar i det egna företaget med eget kapital så av den lilla andel man trots allt lånar externt är andelen banklån högre än för andra företag.

”Jag tolkar det som att Gasellföretagen är betrodda och förankrade i det lokala näringslivet där de är verksamma”, säger Per Weidenman.

Här spelar också den tredje framgångsfaktorn en viktig roll – att ha en begriplig affärsidé.
”Har man en tydlig affärsidé så att banken förstår vad företaget sysslar med, är det också lättare att få lån i en bank.”

De tre framgångsfaktorerna i samverkan är ett skolboksexempel på hur man driver ett framgångsrikt företag, anser Per Weidenman.

”Man skaffar sig frihet att utveckla sin affärsidé. Man är effektiv i sin kapitalanvändning och man har en begriplig affärsidé och har ett förtroende i det lokala näringslivet där man verkar.”


Efter flera år i branschen och åtskilliga tusen bilar sålda kan du känna dig trygg när du köper, säljer eller reparerar din bil hos oss. Med nytänkande och framåtanda växer vi konstant och har sedan starten 2012 blivit över 25 drivna medarbetare.

Presskontakt

Pierre Nordström

Pierre Nordström

Presskontakt Marknadschef / CMO 08-32 29 00

Välkommen till Fordonsbolaget AB!

Efter flera år i branschen och åtskilliga tusen bilar sålda kan du känna dig trygg när du köper, säljer eller reparerar din bil hos oss. Med vårt Distanspaket erbjuder vi onlineköp med samma villkor som vilket annat onlineköp som helst. 14 dagars öppet köp, fri frakt och fri retur samt leverans inom 72h. Vi jobbar dagligen med att du ska få den absolut bästa och mest effektiva kundmötet genom smarta lösningar och service i världsklass. Med nytänkande och framåtanda växer vi konstant och har sedan starten 2012 blivit över 25 drivna medarbetare.

Fordonsbolaget AB
Råbäcksvägen 1
194 65 Upplands Väsby
Sverige