Gå direkt till innehåll
Ann Ögge och Barbro Carlsson visar faktabladet som kan få stor betydelse för demensvården.
Ann Ögge och Barbro Carlsson visar faktabladet som kan få stor betydelse för demensvården.

Nyhet -

Forenede Cares arbete för demensvård lyfts i Sverige

Forenede Cares Multiprofessionella kognitiva team i Vellinge hemsjukvård ligger i framkant när det gäller att förbättra demensvården, vilket Svenskt Demenscentrum uppmärksammat genom att bjuda in teamet för att dela med sig av sitt arbete. Nu har det kognitiva teamet dessutom nominerats till innovationspriset som årligen delas ut av BPSD-registret.

Det multiprofessionella kognitiva teamet i Forenede Cares hemsjukvård i Vellinge arbetar ständigt med att utveckla demensvården. Svenskt Demenscentrum bjöd därför in teamet till ett webbinarie där de fick dela med sig av sina erfarenheter. Teamet valdes ut att delta efter att Svenskt Demenscentrum via projektet för sömlös vård haft intervjuer med flera kommuner i Sverige, från norr till söder.
– Vid intervjun berättade vi bland annat om Vellingemodellen med ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom. Det känns så roligt att vi valdes ut att dela med oss. Vi brinner för demensvården och har förmåga och kunskap att göra skillnad. Om något vi delar med oss av kan underlätta för drabbade, anhörig och personal är det fantastiskt, säger Barbro Carlsson, Silviasyster på Forenede Care.

Ann Ögge, som är demenssjuksköterska på Forenede Care Vellinge hemsjukvård fyller i:
– Vi har mycket kunskaper och erfarenheter i teamet så det känns bra att få dela med sig och visa att det faktiskt går att förändra.
De pratade bland annat om hur de arbetat för att förbättra livskvalitet för personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga genom att skapa en sammanhållen vårdkedja.
– Det handlar om att samverka med rätt personer och att ha rätt kompetenser i teamet, säger Barbro Carlsson.

Teamet består förutom av demenssjuksköterska Ann Ögge och Silviasyster Barbro Carlsson även av arbetsterapeut Marie-Louise Hedlund och kurator Katarina Harrysson och den kombinationen beskrivs som ett vinnande koncept.
– Det behövs många kompetenser runt den som är sjuk och även för anhöriga. Vi fungerar som en väg in. Vi har ett nybesök och sen är vi kontaktvägen som lotsar rätt. Det ska vara ett nummer du ringer till, säger Ann Ögge.

En annan framgångsfaktor är deras gränsöverskridande samarbeten med alltifrån biståndshandläggare, vårdcentralerna och aktivitetshusen i Vellinge kommun. Att handleda och att stötta personal är andra delar som lyfts och det faktum att det satsas på demensvård i verksamheten och kommunen. Men till stor del handlar det också om deras sätt att tänka.
– I allt vi gör tänker vi på hur vi kan förbättra vården för den som är demenssjuk. Vi blir som talespersoner för demenssjukas livskvalitet och om vi kan ta fram verktyg och arbetssätt för att underlätta för personalen, gynnar det även personen som har drabbats av kognitiv svikt/demenssjukdom och anhöriga, säger Ann.

Ett resultat av detta är att teamet nominerats till årets innovationspris efter att de tagit fram ett laminerat faktakort med de 12 NPI-symptomen som beskrivs i BPSD registret (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD).
– Det här är något som kan spridas och användas i alla verksamheter. Det hjälper oss att uppmärksamma och att sätta ord på olika symtom. Det är lätt att glömma bort dessa NPI symtom och tänka att förändrat beteende hör till demenssjukdomen. Ett nytt symptom kan vara något helt annat, säger Barbro.

Hur stor betydelse kan det här kortet ha?
– Det kan ha stor betydelse framöver. Det blir enklare att uppmärksamma symptom och öka välbefinnande hos personer med demens samtidigt som det kommer leda till fler BPSP-registreringar, säger Barbro.

Vinnaren av innovationspriset utses på BPSD-registrets årliga möte den 7 mars.

Ämnen

Kontakter

Roy Sundvall

Roy Sundvall

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef 040-601 81 00

Vi vill göra skillnad, för människor, för samhället och för framtiden.

Forenede Care är ett familjeföretag inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård, personlig assistans, socialt boende och måltidsservice. Vi lägger stor vikt vid kvalitetsutveckling och en engagerad personal. Olika människors olika behov är centralt i alla delar av vår verksamhet. Vi vill göra skillnad, för människor, för samhället och för framtiden.

Forenede Care
Murmansgatan 126
212 25 Malmö
Sweden