Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Läkare i världen får Ordfronts Demokratipris

Så här lyder Demokratiprisjuryns motivering:

Föreningen Ordfronts demokratipris tilldelas en person som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas lika värde samt skapat diskussion om vad demokrati är.

Mottagare av Ordfronts Demokratipris 2015 är Läkare i världen.

Läkare i världen är en människorättsorganisation som arbetar för allas mänskliga rätt till vård. I en tid där politiker talar om flyktingkris vill vi i synnerhet uppmärksamma Läkare i världens arbete för EU-migranter. Deras verksamhet sätter fingret på hur byråkrati kan bli ett hinder då länder som Sverige – som undertecknat internationella människorättsdokument – kan neka utsatta grupper sina mänskliga rättigheter och utesluta dem från välfärden.

I Sverige grundades Läkare i världen 1991 och är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde. Nätverket driver mer än 300 hälso- och sjukvårdsprojekt i sammanlagt över 70 länder. Läkare i världen ger juridisk rådgivning till asylsökande, driver en psykosocial mottagning och uppsöker EU-migranter – som i juridisk mening vare sig är medborgare eller asylsökande och därför står helt utanför det svenska välfärdssystemet. Detta arbete genomför organisationen med frivilliga insatser. Verksamheten bedriver även ett viktigt påverkansarbete och har bland annat krävt politiska beslut för att EU-migranter ska ges laglig rätt till vaccination och sjukvård.

Läkare i välden får priset sitt engagemang för en av de mest utsatta grupper i dagens Sverige. Där välfärdssamhället har brustit i sitt ansvar har Läkare i världen ryckt in för att säkra EU-migranters mänskliga rätt till vård. Läkare i världen är en förebild för hur ett idealistiskt engagemang för mänskliga rättigheter på ett konkret plan kan nå människor som väl behöver det.

”Vi är oerhört tacksamma och hedrade över att ni uppmärksammar oss”, säger Eliot Wieslander, tillf. generalsekreterare för Läkare i världen, som kommer att delta i ett samtal i samband med prisutdelningen den 8 november.

I juryn för 2015 års Demokratipris sitter Farid Bonakdar och Malin Fryknäs, styrelseledamöter i föreningen Ordfront, samt Brian Palmer, extern ledamot.

Prisutdelning och samtal

Söndag 8 november 2015 kl. 11:15 – 12:15

Plats: Studion, Världskulturmuseet i Göteborg

Medverkande: Eliot Wieslander, tillf. Generalsekreterare Läkare i världen

Anna Wigenmark, ordförande Föreningen Ordfront

Farid Bonakdar, styrelseledamot i föreningen Ordfront

Prisutdelning och samtal sker i samband med Mänskliga rättighetsdagarna, för vilka Föreningen Ordfront är huvudarrangör och juridisk värd. Det är fritt inträde till hela söndagens program, det enda som krävs är en registrering, det gör du här.

Fullständigt program för Mänskliga rättighetsdagarna hittar du här.

Ämnen


Föreningen Ordfront är en ideell förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Ordfront vill bidra till ett samhällsengagemang där omtanke och solidaritet är vägledande. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Kontakter

Josefin Emitslöf

Presskontakt Kommunikatör Kommunikatör för Föreningen Ordfront 08-12 15 00 51

Relaterat innehåll

Föreningen Ordfront är en politiskt och religiöst obunden förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde.

Föreningen Ordfront är en ideell förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Ordfront vill bidra till ett samhällsengagemang där omtanke och solidaritet är vägledande. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen Ordfront jobbar för att demokratin ska utvecklas och fördjupas i alla delar av samhället. Det gör vi bland annat genom att anordna kurser och seminarier, debattera heta ämnen i Ordfront magasin, sprida våra tankeställare och mycket annat.

Vi är en av huvudarrangörerna för Mänskliga Rättighetsdagarna som årligen lockar mellan 2000 och 4000 besökare, och del av nätverket Demokratiakademin som bland annat utvecklar metodmaterial. Föreningen Ordfront är också juridisk värd för både Mänskliga Rättighetsdagarna och Demokratiakademin.

Föreningen Ordfront är delägare i Ordfront förlag, som ger ut samhällsdebatt, historia, kulturhistoria, samt handböcker i skrivandets hantverk, demokrati och folkbildning – och förstås högkvalitativ skönlitteratur.