Pressmeddelande -

Pressmeddelande från Föreningen för Tidig Musik

Pressmeddelande från Föreningen för Tidig Musik (FFTM)

Årets Mungiga (The Swedish Early Music Award) 2010 tilldelas Peter Pontvik, konstnärlig chef och grundare av Stockholm Early Music Festival. Utdelningen kommer att ske i samband med invigningen av Stockholm Early Music Festival den 9 juni 2010. Det är den rikstäckande Föreningen för Tidig Musik (FFTM) som årligen delar ut utmärkelsen till en person eller grupp som gjort en beundransvärd insats för den tidiga musiken i Sverige. Bland tidigare mottagare märks blockflöjtisten Clas Pehrson, musikarkeologen Cajsa S Lund, orkestern Göteborg Baroque med ledare Magnus Kjellson, professor Erik Kjellberg och sångerskan Susanne Rydén.

Motiveringen
Peter Pontvik har i sitt konstnärliga ledarskap och genom sin oförtröttliga energi, målmedvetenhet och kunskap byggt upp Stockholm Early Music Festival (SEMF) och konsertserien Early Music LIVE! till institutioner som givit genklang inte bara i Sverige utan också utomlands. Såväl festivalen som konsertserien håller internationellt hög nivå, och visar upp en otrolig bredd och mångfald av framföranden från barocken, renässansen och medeltiden med fokus på europeisk musik, men med ögonen öppna för den tidiga musikens yttringar även i andra världsdelar. Festivalen har också skapat nya möjligheter för den unga generationen musiker att möta sina förebilder i seminarier och att själva få visa sina kunskaper i tävlingar om stipendier. Med konsertserien Early Music LIVE! har han också etablerat en fast scen i Stockholm, där den tidiga musiken spelas med samma självklarhet som den klassiska musiken på sina scener. Sammantaget kan festivalens och konsertseriens betydelse för att öka medvetandet om och intresset för den tidiga musiken hos en bredare publik i Sverige inte överskattas. 
 
Föreningen För Tidig Musik är en rikstäckande förening som grundades 1979 och har runt 1000 medlemmar. Föreningen arbetar för att vara ett nätverk där medlemmarna kan utbyta kunskap och erfarenheter. Föreningen verkar för att främja den tidiga musiken i det svenska musiklivet, stödjer unga musiker genom utdelande av stipendier, stödjer kursverksamhet och ger ut kulturtidsskriften Tidig Musik. För mer information, se www.tidigmusik.com.
 
För information om priset och föreningen kontakta Staffan Liljas, ordförande i Föreningen För Tidig Musik, ordforande.tidigmusik@gmail.com
 
För kontakt med Peter Pontvik
tel +46707552085 info@semf.se
 
 
Press release from the Swedish Early Music Society ("Föreningen För Tidig Musik")

The Swedish Early Music Award ("Årets Mungiga") 2010 has been granted to Peter Pontvik, the artistic director and founder of the Stockholm Early Music Festival. The award ceremony will take place at the inauguration of the Stockholm Early Music Festival on June 9th, 2010. The Swedish Early Music Society grants the award annually to a person or group who has made a particularly important contribution to early music in Sweden. Among the previous recipients are the orchestra Göteborg Baroque with its leader Magnus Kjellson, recorder player Clas Pehrson, musician Cajsa S Lund, Professor Erik Kjellberg and singer Susanne Rydén.
Motivation
Through his artistic direction, his indefatigable energy, goal orientation and knowledge Peter Pontvik has, made the Stockholm Early Music Festival (SEMF) and the concert series Early Music LIVE! into institutions that have reverberated not just in Sweden but also abroad. Both the festival and the concert series maintain a high international standard of quality and show an incredible breadth and multitude of performances of Baroque, Renaissance and Medieval music with a focus on European music, but with an openness toward early music expressions from other continents. The festival has also created new opportunities for a younger generation of musicians who can meet their role models in seminars and to be able to display their own abilities in competitions for grants. With the concert series Early Music LIVE! Peter Pontvik has established a permanent stage in Stockholm where early music finds as natural a performance space as classical music has on its many stages. The importance of the festival and the concert series, which bring to a broader Swedish audience an increased awareness of and interest in early music, cannot be overstated.

The Swedish Early Music Society was founded in 1979 and has about 1,000 members. The society strives to be a network where members can exchange knowledge and experience. The society works to promote early music in Sweden, supports young musicians through grants, contributes to educational initiatives and publishes the culture magazine Tidig Musik (Early Music). For more information, see www.tidigmusik.com.

For more information about the award and the society, contact Staffan Liljas, chairman of the Swedish Early Music Society, ordforande.tidigmusik@gmail.com.
 
To contact Peter Pontvik
tel +46707552085 info@semf.se


--
Föreningen för Tidig Musik -
Swedish Early Music Society
Box 16344
103 26 Stockholm
www.tidigmusik.com

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning