Pressmeddelande -

HUR VI VIDMAKTHÅLLER HEMLÖSHETEN

Människor som är hemlösa och beroende av socialförvaltningen eller förpassade till någon frivilligorganisation för att genom dessa få en bostad, möter oftast på problemet att de ansvariga handläggarna kräver att man uppvisar årslång dokumenterad alkohol eller/och drogfrihet. Vilka andra människor av våra invånare skulle under sådana regler få bo i ett tryggt hem?

Som bildlig jämförelse skulle vi kunna sätta upp "alkolås" på alla portar i staden på fredagen, för att se hur många hemlösa vi skulle ha på måndagen. Så i praktiken är det fritt fram för socialsekreterare och "frivilligproffs" att diskriminera hemlösa hur som helst och med godtyckligt påhittade regler få individer som på något sätt kan associeras med ett alkoholmissbruk att aldrig få ett eget hem (detta kallas konsekvenspedagogik). Du väljer att inte få ett tryggt hem på grund av att du dricker alkohol.

Men även de som underkastar sig och uthärdar en psykosocialbehandling blir efteråt tvungna att bo i ett kategoriboende för "såna dära", istället för att få bo i ett eget hem och bygga upp ett värdigt liv.
Det finns också en mycket stor grupp av "socialarbetare" och andra karriärister inom detta område som vill skriva fina rapporter, utredningar och rapporter hemlöshet. De är pappers/kollegamötesfixerade men de kommer ytterst sällan eller aldrig fram till någonting konkret i frågan. Som till exempel att trygga integrerade hem skulle ge bättre resultat och vara ett humanare alternativ till alla verkningslösa "hoppstegboenden" som finns idag, eller kanske till ett rejält politiskt beslutsunderlag.

I lagen kan man i alla fall läsa om att kommunerna har ansvar för de medborgare som vistas inom kommunen. Olika avdelningar och förvaltningar borde lätt kunna samarbeta med varandra för att bygga och tillhandahålla trygga hem till alla sin invånare, även de som idag är hemlösa.
Men för att detta ska ske verkar det måste till en politisk lösning för alla människor som är marginaliserade på bostadsmarknaden idag.

Ett sådant verktyg kan till exempel bestå av att skapa en tvingande lagstiftning för fastighetsägare (vilket då även inkluderar allmännyttan) att ta emot hyresgäster från den befintliga kommunala bostadskön. Detta utan att förannonsera att det är en före detta hemlös som ska bli hyresgäst. Särskilt de allmännyttiga bostadsbolagen borde inte ha möjligheten att välja bort vissa hyresgäster på otydliga grunder.
Sedan behövs i storstäderna även stimulanspengar eller ett skatteavdrag för att bygga fler och billiga hyresbostäder. Detta borde ses som ett humanare alternativ till att utöka fängelseplatserna och andra sekundära lukrativa bostadsmarknader som vi håller på att bygga idag.


Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa
Tel: 0736-76 42 86

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Regioner

  • Skåne