Pressmeddelande -

NÄR SKA SANNINGEN OM HEMLÖSHETEN KOMMA FRAM?

Antalet hemlösa i Sverige ökar från år till år utan att någon lyfter ett finger för att det faktiska antalet hemlösa ska minska. Istället döljer vi den enorma brist på billiga hyresrätter som råder i myndigheters, frivilligorganisationers och privata aktörers lukrativa (svindyra) "istället för boenden".

Dessa leder i praktiken redan utsatta människor till en livslång "vård" i utanförskap. Samtidigt som detta sker gömmer vi undan hemlösa för övriga samhällsmedborgare, alltså de som inte lever och känner till denna "hemlösasfär" socialtjänsten och frivilligorganisationerna byggt upp hela sin plattform på.

Bara i Malmö har det senaste året antalet hemlösa barn ökat med 70 %, detta med en blå alliansregering som gick till val med "inga barn ska vräkas". Inte för att färgen på valsedlarna spelar någon större roll, då det under den rödgröna regeringens två sista mandatperioder vräktes ca 10 000 barn utan att någon reagerade.

Trots alla dessa människoöden och familjetragedier detta handlar om, är det enda som händer i vårt "välfärdssamhälle" där alla ska behandlas lika och ingen får diskrimineras att olika organisationer ansöker om mer pengar till att "hjälpa" hemlösa. Vilket aldrig fungerat under den tid alla dessa pengatiggande organisationer funnits. I alla fall om vi tittar till de återkommande negativa resultat olika sammanställningar av antalet hemlösa visar.

Pengar har väl om alla tänker efter lite ingen som helst anknytning till hemlöshet, då skulle väl begreppet kallas "pengalös" och inte hemlös? Dessutom har de skattemiljarder som varje år satsas i denna fråga en förmåga att hamna i de redan etablerade människornas fickor och där blir ingen människa mindre hemlös.

Det skulle bli avsevärt mycket svårare att dölja detta hyckleri att vilja hjälpa hemlösa, om billiga integrerade hem (motsatsen till kategoriboende) togs fram och därefter hjälpa och stödja individerna med vad som krävs i ett tryggt hem, för de som vill och är i behov av detta för att behålla det.

Hur lång tid och hur många skattemiljarder som satsas varje år i denna fråga behöver våra oförmögna beslutsfattare och alla dessa hjälplösa organisationer slösa bort innan de erkänner sin ovilja och/eller sin hjälplöshet då det gäller att hjälpa hemlösa med det primära behovet, ett tryggt integrerat hem?

De samhällskapitalistiska systemen som idag råder har en förmåga att inkorporera dess "avarter" och göra dessa till reklampelare åt sin vinstdrivande rörelse, men dock utan möjlighet att få uttala sanningen (yttrandefrihet) om hur verkligheten ser ut. Om och när detta görs uttalas ofrånkomligt olika hot från den "välvilliga" personalen om hur konsekvenserna kan se ut för vid ett sådant uppförande.

Det kan till exempel handla om att du inte passar in och inte är "anpassningsbar" eller "det här är väl bättre än att bo på gatan" för att nämna några av otaliga hot. Att invagga delar av motståndet i en falsk trygghet med hopp om bättring är en del av hur hegemonin arbetar för att kvarhålla sin dominans.

Rolf Nilsson

Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

Tel: 0736-76 42 86

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Skåne