Pressmeddelande -

Verksamheter för hemlösa är längst ifrån lösningen!

De mest grundläggande kännetecknen hos våra "fattigvårdsorganisationer" är en nödvändighet att överleva. Vare sig dessa är uppbyggda på någon religion eller utvald av regeringen, så är och kommer alltid det främsta intresset vara bevarandet av institutionen. Till exempel om en organisation är uppbyggd på att "hjälpa" utsatta människor, är det också den organisationen som står allra längst ifrån att vilja se en lösning.
Då detta skulle äventyra organisationens existens och därmed vara överflödig i samhället.

De stora kolosserna Stadsmissionen och Frälsningsarmén men detta gäller generellt de organisationer som är verksamma i hemlöshetsfrågan. Att någon av alla ca 900 organisationer i Sverige inriktade på hemlöshet skulle hjälpa hemlösa ur detta tillstånd(läs definitionen av hemlös på http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2000/3367/2000-15-1+Sammanfattning.htm) är en sedan uppkomsten av "fattigvården" en förljugen bild av sanningen.

För det bakomliggande syftet är hur "goda" och "ärliga" de än kan låta självbevarelsedriften och det monetära systemet, då det är pengarna som ger organisationerna medel för makten över andra människor och för sin egen överlevnad. Precis som en fattig/hemlös utan andra alternativ kan behöva tigga eller tvingas tjäla för sin överlevnad, måste organisationerna också göra vad som krävs för att fortsätta sin lönsamhet.

Detta försvårar avsevärt eller kanske till och med gör det omöjligt för en förändring inom dessa vinstbaserade organisationer. Det är ju inte bara deras egen överlevnad som sätts på spel, utan också den materialistiska livsstilen som förknippas med rikedom och makt.

Om nu alla "hjälpahemlösaorganisationer" som byggt sin grund på hemlösa människor, blir den oroande effekten att bevara dessa institutioner att vidmakthålla människor i detta tillstånd. Detta görs genom att göra allt man förmår utan att hemlösa kommer denna situation. Detta är till största del förankrat i sitt eget pengabehov och/eller vinstsyfte.

"Vad kan jag tjäna på detta" är vad folk tänker. Om förtjänsten ligger i att upprätthålla en verksamhet i samhällets tjänst, kommer man antingen bekämpa tillkomsten av en nytillkommen sådan med ännu mer reklam och tiggeri till sitt företag. Detta är en av orsakerna till varför folk inte är rättvisa eller kan lita på varandra. När någon kommer med samma lösning för hemlösa som övrig befolkning har för att på ett någorlunda sätt klara av sina liv, då försvarar sig organisationerna med att problematisera och kategorisera en grupp hemlösa individer och påtala olika symtom vi alla människor skulle få efter ett tag i hemlöshet.


Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa
Tel: 0736-76 42 86

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Skåne