Pressmeddelande -

Återställd förmånsrätt – en seger för småföretagarna

I dag tog riksdagen beslut om att återställa förmånsrätten till 100 procent. Därmed kan landets företagare återigen nyttja det fulla värdet av sina tillgångar. Det är en viktig förbättring för Sveriges småföretagare som pressas hårt av det ekonomiska läget, och en stor seger för FöretagarFörbundet som länge och enträget drivit frågan.
- I praktiken innebär det att uppskattningsvis150 000 företag, de flesta småföretag, nu kan omförhandla sina krediter och få bättre villkor. Det ökar deras chanser att överleva finanskrisen och lågkonjunkturen, säger Per Lidström, ordförande för FöretagarFörbundet.

När lagen om sänkt förmånsrätt infördes 2004, halverades värdet på företagets säkerheter över en natt. Vid inköp av exempelvis maskiner reducerades bankens säkerhet från 100 procent till 55 procent av maskinens värde, vilket ställde helt andra krav på företaget.

Förutom att lagen varit en inskränkning i äganderätten har den även bromsat utvecklingen av svenskt företagande och hindrat skapande av nya arbetstillfällen. Att många företag hänvisats till lösningar med factoring och leasing kan visa sig förödande nu när vi hamnar i en lågkonjunktur förstärkt med finanskris.

FöretagarFörbundet har länge varit frontorganisation i frågan om återställd förmånsrätt. Lagen har diskriminerat företagare eftersom de varit den enda grupp i samhället som inte kunnat använda sina tillgångars fulla värde. Att någon annan grupp, exempelvis villaägare, skulle utsättas för samma behandling är helt otänkbart.

- Beslutet är mycket välkommet. Det innebär bättre villkor för småföretagarna och därmed är det också bra för Sverige. Småföretagen har en enorm betydelse för landets fortsatta utveckling, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.

För mer information:

Per Lidström
Ordförande, FöretagarFörbundet
Tel: 070-372 08 40
E-post: per.lidstrom@ff.se

Camilla Littorin
Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
E-post: camilla.littorin@ff.se

FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag över 34 500 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, äga, driva och utveckla företag, företrädesvis småföretag med mellan noll och nio anställda. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten.
För mer information se: www.ff.se

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans