Pressmeddelande -

Lägsta betyg till skuggbudget: Sött saltas med surt för småföretagen

FöretagarFörbundet, som är representant för 35 000 småföretag är kritiska till de rödgrönas skuggbudget. Samtidigt som man sockrar budgeten med sänkta skatter för småföretagen genom sänkt arbetsgivaravgift, saltar man med surt genom att höja bensin- och kilometerskatten samt återinför förmögenhetsskatten. Om förmögenhetsskatten återinförs kommer färre privatpersoner att vilja investera i småföretag genom riskkapital. Bensin- och kilometerskatten kommer försämra villkoren för småföretagarna på landsbygden.

 

-          De rödgröna ger med högerhanden men tar tillbaka flerfaldigt med vänster! Totalt blir förslagen tyvärr kontraproduktiva och gynnar inte företagande, tillväxt och jobbskapande, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

 

 

FöretagarFörbundet är också starkt kritiska till att de rödgröna vill slopa RUT-avdraget som har skapat jobbtillfällen för många, framför allt för människor långt från arbetsmarknaden.

 

-          Det blir en kalldusch för många kvinnliga företagare som på grund av RUT-avdraget äntligen kommit i arbete och dessutom kunnat anställa andra människor långt från arbetsmarknaden. Alternativet med de rödgrönas förslag är att de åker ur trygghetssystemen. Det är tydligt att de rödgröna inte har förstått att välfärden skapar genom god företagsamhet, säger Camilla Littorin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information:

Utförlig genomgång av förslagen finns i rapport på www.ff.se

Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet
tel: 070-553 66 70, e-post: camilla.littorin@ff.se
FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag 35 000 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet, som arbetar för att det ska bli attraktivare att anställa, enklare att driva och lönsammare samt mindre riskfyllt att anställa i företag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten. För mer information se www.ff.se

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans