Pressmeddelande -

Obama segrare:Sveriges småföretagare ger tummen upp


Barack Obamas seger i det amerikanska presidentvalet kan medföra bättre tider för svenska småföretagare. FöretagarFörbundet hoppas att Obama, som förespråkat förändring, nu också fokuserar på att skapa ekonomisk stabilitet i USA. Det skulle gynna även svenska småföretagare.
Småföretagarna ser positivt på valet av president. Nu kan fokus läggas på att komma till rätta med finanskrisen och lågkonjunkturen. Svenska småföretag påverkas i hög grad av vad som sker i USA, genom samarbeten inom exempelvis miljöteknologi och bilbranschen. Därför är det viktigt att de amerikanska hjulen snurrar.

- Det är av högsta vikt för småföretagare i både Sverige och USA eftersom de påverkas dubbelt - genom egen handel och import och i egenskap av underleverantörer till större företag, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

 

För mer information:

Camilla Littorin
Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
E-post: camilla.littorin@ff.se

Per Lidström
Ordförande, FöretagarFörbundet
Tel: 070-372 08 40
E-post: per.lidstrom@ff.se
FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag över 34 500 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, äga, driva och utveckla företag, företrädesvis småföretag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten.
För mer information se: www.ff.se

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans