Nyhet -

Ny rapport från Företagarna: Hos arbetsförmedlingen har småföretagen inget att hämta

Den viktigaste rekryteringsvägen för småföretagen är ”information från vänner och bekanta”. Det säger två av tre företag i en ny rapport från Företagarna.
Bara 28 procent av företagen anger arbetsförmedlingen som den vanligaste rekryteringsvägen. Det tredje vanligaste sättet är lärlingar och praktikanter.

Trots att den öppna arbetslösheten är 7,9 procent är arbetskraftsbrist det största tillväxthindret i Sverige. Närmare vart tredje företag har tvingats tacka nej till order under det senaste året på grund av brist på arbetskraft.

Bristen på arbetskraft beror främst på att personerna saknar arbetslivserfarenhet. Vart fjärde småföretag anger att utbildningen är bristfällig.

– Rapporten är ett underbetyg både åt utbildningssystemet och åt regelverket på arbetsmarknaden. Dagens regler gör att många inte vågar byta arbetsgivare eftersom de då hamnar först i kön ut om något skulle hända, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.

Övergången till ett mer kunskapsbaserat näringsliv med fler småföretag och snabbt växande tjänstesektor ställer allt högre krav på rätt kompetens på rätt plats – om Sverige ska vara konkurrenskraftigt. Dagens höga arbetslöshet och samtidig arbetskraftsbrist visar dessvärre på ett misslyckande.

– En annan faktor som givetvis försvårar arbetskraftsbristen är att Arbetsförmedlingens arbete inte motsvarar de små företagens behov. Det försvårar för dem som står utanför arbetsmarknaden, och är utan kontaktnät, att komma in. Arbetsförmedlingen måste omedelbart konkurrensutsättas för att göra den effektivare, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Rapporten finns att ladda ner på www.foretagarna.se

För ytterligare information:
Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna, 070 – 575 54 34
Lars Jagrén, chefekonom Företagarna, 0704-07 17 60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 70 000 företagare och har 260 lokalavdelningar som utgör ett brett nätverk.

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Alexandra Elias

Presskontakt Pressekreterare 070-8960021

Jimmy Mannung

Presskontakt Pressekreterare 0707887410