Pressmeddelande -

Familj och vänner allt viktigare när småföretagen söker finansiering

Sveriges ekonomi håller hög takt och många småföretag vill växa och utveckla sina verksamheter med nya investeringar. Men över hälften av småföretagen uppger att det är svårt att få extern finansiering. Nu pekar statistik på att familj och vänner blir en viktigare långivare, men det är inte utan en privatekonomisk risk för de inblandade. Det visar Företagarnas finansieringsundersökning 2018.

Småföretag är i högre grad beroende av finansiering från ägare och närstående som familj och vänner. Så många som 14 procent av företagen uppgav att lån från familj, vänner eller ägare finansierade en eller flera investeringar det senaste året. En fördubbling jämfört med 2016. Likaså har andelen företag där tillskott från ägare finansierat investeringar ökat från 14 till 18 procent under motsvarande period.

Privata investerar del av lösningen

Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg menar att resultaten bekräftar den privatekonomiska risk som företagande innebär och efterlyser en politik som på ett bättre sätt tar hänsyn till det risktagande som entreprenörskap och företagande innebär. Till exempel genom att uppmuntra nya finansieringsformer och alternativ till traditionell bankfinansiering:

– Finansieringssvårigheter är ett tillväxthinder och förmånligare villkor för privatpersoner som vill investera i sitt eget eller andras företagande kan vara en del av lösningen. Risktagande är en av del företagandet och så länge som investerare och långivare är införstådda i vad det innebär är det positivt om fler vill bidra till växande företag. Att utvidga investeraravdraget till att omfatta investeringar i onoterade bolag är ett förslag som bör övervägas, säger Daniel Wiberg.

Banklån vanligast

Även om närstående blivit viktigare kvarstår banklån alltjämt som den vanligaste externa finansieringsmetoden för småföretag. Under de senaste tolv månaderna finansierade vart femte företag en eller flera investeringar genom banklån, en ökning på fem procentenheter jämfört med 2016. Trots viss medial uppmärksamhet ser gräsrotsfinansieringen inte ut att ta fart bland företagen då endast 1 procent uppger att de använt finansieringsmetoden senaste året.

– Det finns anledning att vara optimistisk när det gäller företagens möjligheter till finansiering. Bland annat så växer antalet aktörer i den så kallade fintech-sektorn, en ny typ av finansiella aktörer som använder den digitala tekniken för att erbjuda tjänster inom betalning, finansiering och crowdfunding. Även om nya finansieringslösningar växer fram tar det tid innan det stora flertalet känner till och börjar använda dessa. Klart är dock att utvecklingen kommer att sätta press på storbankerna, , säger Daniel Wiberg.

Svårt med extern finansiering

Hela 52 % anser att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering. När det kommer till bankfinansiering är en återkommande förklaring till varför företagare upplever det som svårt höga krav på säkerhet och personlig borgen. Även där spelar familjen en viktig roll. 59 procent av företagen med lån hos en kreditgivare har någon gång genom sig själv eller en anhörig ställt personlig borgen för kredit till företaget.

– Många företagare upplever en bristande förståelse från banken gällande företagets verksamhet och svårigheter med krav på säkerhet för lån. Trots detta visar företagarnas upplevelser av bankernas bemötande av dem som företagskunder att bemötandet ändå upplevs tämligen positivt. Det kan vara en bidragande orsak till att företagskunder förblir en mycket lojal kundgrupp. Endast 6 procent av företagen har bytt bank under de gångna tolv månaderna, säger Daniel Wiberg.

Ladda ner rapporten: Finansiering för jobb och tillväxt 

Mer information och kontakt:

Daniel Wiberg, chefsekonom, 072-077 82 33
Hannes Mård, pressekreterare, 070-788 74 55

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • finansiering
  • företagsfinansiering
  • gräsrotsfinansiering
  • #4av5jobb
  • analys och opinion
  • daniel wiberg

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Kontakter

Alexandra Elias

Presskontakt Pressekreterare 070-8960021

Jimmy Mannung

Presskontakt Pressekreterare 0707887410