Skip to main content

Finansieringssvårigheter bromsar småföretagens investeringar

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2019 06:00 CEST

En majoritet av småföretagen som haft behov av extern finansiering för investeringar under de senaste tolv månaderna upplever betydande svårigheter. Totalt uppger 56 procent att det är ganska eller väldigt svårt att ordna extern finansiering till sina investeringar. Samtidigt minskar andelen företag som finansierar investeringar genom banklån, det visar Företagarnas finansieringsundersökning 2019.

Sett över tid så har de svårigheter som småföretagen upplever vad gäller möjligheterna att använda extern finansiering till investeringar legat på en relativt konstant nivå de senaste åren, vilket är förvånande sett till läget i ekonomin generellt.

– Det är förvånande att vi trots en extrem penningpolitik och brinnande högkonjunktur inte sett någon märkbar förbättring i hur företagen upplever möjligheterna till extern finansiering. I en kommande konjunkturnedgång kan läget komma att förvärras. Därför bör både staten, via skattesystemet, och finansinstituten fokusera mer på att stärka småföretagens finansieringssituation, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

De största hindren för extern finansiering till investeringar i företagen utgörs av höga krav på personlig borgen, att finansiärerna saknar förståelse för verksamheten, samt höga räntekostnader eller avkastningskrav.

– Finansieringssvårigheter utgör fortsatt ett betydande tillväxthinder och många företagare upplever en bristande förståelse från bankerna gällande företagets verksamhet. Till detta kommer också bankernas ofta omfattande krav på säkerhet för lån, säger Daniel Wiberg.

Banklån petade från toppen

Jämfört med tidigare års undersökningar där banklån legat i toppen för hur företagen löst finansieringen petas finansieringsformen ner i årets undersökning, och backar från 20 till 13 procent. Istället går tillskott från ägare upp som den ledande lösningen för de företag som behövt finansiering till en investering de senaste tolv månaderna.

Det följer en utveckling där andra typer av lösningar börjar få en viktigare roll. Föregående års undersökningar visar exempelvis att lån från vänner och familj blivit allt viktigare som finansieringslösning. Även om det minskat något jämfört med fjolårets undersökning utgör de som tagit lån av familj eller vänner fortfarande en betydande andel på 7 procent.

– Rapporten visar att behovet av skattereformer som gör det mer lönsamt och möjligt att investera i mindre och växande företag är stort. Att möjliggöra investeringar i onoterade bolag via investerarsparkonto (ISK) är ett förslag som bör övervägas för att stärka företagens finansieringsmöjligheter, säger Daniel Wiberg.

Viktig landsbygdsfråga

En som har mycket erfarenhet av att arbeta med lokala företagare i frågor som rör finansiering är Frida Boklund som är regionchef på Företagarna. Enligt henne är det en fråga som ofta hamnar i skymundan, men som samtidigt är extremt viktig för att Sverige ska ha en levande glesbygd.

– Livskraftigt företagande som kan utvecklas är otroligt viktig för att det ska finnas service, arbetstillfällen och kommunala skatteintäkter över hela Sverige, och särskilt i glesbygd. Då behövs goda möjligheter till företagsfinansiering, säger Frida Boklund, regionchef på Företagarna.

Att många företagare uppger att finansiärer saknar förståelse för verksamheten är ett betydande problem och något Frida Boklund känner igen från sina kontakter med företagare.

– Min bild är att läget vad gäller möjligheterna till finansiering blivit allt mer besvärligt i takt med centraliseringen av bankkontor. Digitaliseringen gör att man centraliserar mer och kan leda till att man inte har någon personlig bankkontakt överhuvudtaget. Den personliga kontakten är ofta mycket viktig för mindre företag som söker finansiering, säger Frida Boklund.

Klicka här för att ladda ner Finansiering för tillväxt och jobb - Företagarnas finansieringsrapport 2019 (pdf).

Mer information:

Daniel Wiberg, chefsekonom, 072-077 82 33
Frida Boklund, regionchef, 076-886 82 99

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.