Pressmeddelande -

Företagarfakta 2020 – unik inblick i kommunernas företagsklimat

​Idag lanseras Företagarfakta 2020 - en unik kartläggning av företagsklimatet och företagandet i Sveriges samtliga kommuner.

Företagarna har tagit fram​ 290 rapporter under namnet Företagarfakta – en för varje kommun– med 35 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi som ger en inblick det lokala företagandet.

– Vi hoppas att politiker och tjänstemän tar till sig av det skräddarsydda underlaget för deras kommun och använder det som en grund för ett beslutsfattande som underlättar jobbskapande och bidrar till ökad tillväxt, säger Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat på Företagarna.

Välmående företag är helt avgörande för en positiv utveckling i en kommun eller region. De bidrar med service, varor och tjänster, samt sysselsättning och därmed även till de skatteintäkter som möjliggör kommunal välfärd.

Nästan alla företag är småföretag. Därför måste det lokala företagsklimatet utgå från de små företagens villkor och förutsättningar. Bakom varje sådant företag finns en företagare. Han eller hon vill förverkliga sina drömmar och har tagit kontroll över sin egen försörjning. Många av dessa företagare har även skapat jobb åt andra.

Ta del av samtliga 290 kommunrapporter i Företagarfakta 2020 här.

Om Företagarfakta 2020
Företagarfakta 2020 består totalt av 290 unika rapporter som listar 35 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi för varje enskild kommun. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Tillväxtanalys.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • regionkontor
  • företagarna
  • företagare
  • småföretag
  • företagaren
  • #4av5jobb

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Kontakter

Anna Anderberg

Pressekreterare 070-788 74 36

Pontus Lindström

Näringspolitisk expert Brottsfrågor och lokalt företagsklimat 070-788 74 51