Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hälsopaket via ProActive Health Partner valet för Företagarna

Efter en omfattande marknadsanalys och kontakter med flera ledande aktörer har Företagarna valt ProActive Health Partner som samarbetspartner. Småföretagarna har hittills varit en utsatt grupp när det gäller tillgång till företagshälsovård och möjligheten att få stöd i sitt hälsoarbete har varit begränsat.

– Målet var att hitta en partner som kunde erbjuda medlemmarna efterfrågade tjänster som hälsoundersökningar särskilt anpassade för småföretagare. Ett annat krav var flexibilitet och delaktighet för att sprida kunskapen kring förmånen till medlemmarna, vilket vi nu kommer kunna erbjuda, säger Annika von Peltzer, chef för Marknad och Förmåner på Företagarna.

Genom en hälsoportal på internet, ProActive Online, kan medlemmen enkelt ta reda på sin hälsostatus genom hälsoundersökning eller enkät, hitta stöd och motivation för att förbättra sin hälsa och även få bra erbjudanden inom hälsoområdet.

– Vi vet vilka utmaningar man har som småföretagare och vilket stöd man efterfrågar. Vi använder den överkapacitet som finns i sjukvården samt IT och telefoni i många av våra tjänster för att förenkla och snabba upp processer. Det ger medlemmarna rikstäckning till låg kostnad utan att ge avkall på kvalitét.”, säger Johannes Cullberg, VD på ProActive Health Partner.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

ProActive Health Partner är en modern hälsovårdsaktör som hjälper våra kunder att varaktigt öka närvaro, produktivitet och lönsamhet. Vi har Sveriges största hälsoundersökningsnärverk och arbetar rikstäckande med flera av de största organisationerna och företagen och är utvald samarbetspartner till Karolinska Institutet inom hälsoekonomi. 

För mer information kontakta:

Anna Söderström, pressekreterare Företagarna Telefon: 072-250 75 80, anna.soderstrom@foretagarna.se
Johannes Cullberg, VD. Tel 070-022 80 55, johannes@proactivehealth.se

Ämnen

Taggar


Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Presskontakt

Jimmy Mannung

Jimmy Mannung

Presskontakt Pressekreterare 0707887410
Anna Anderberg

Anna Anderberg

Presskontakt Pressekreterare 070-788 74 36