Gå direkt till innehåll
Högre marginaler på företagslån

Pressmeddelande -

Högre marginaler på företagslån

Att räntemarginalerna ökar för de små företagen är helt felaktigt och negativt för jobben och tillväxten, säger lars Jagrén, företagarnas chefekonom.  Tillgänglig statistik och erfarenheter visar tydligt att de små företagen totalt sett klarar kriser betydligt bättre, tack vare sin flexibilitet och att ägaren själv ofta går ner i lön eller jobbar mer för att klara företaget. 

I Swedbanks rapport för 1a kvartalet 2013 konstaterar banken att ”Lägre inlåningsmarginaler till följd av fallande stibor- och euriborräntor samt ökad inlåningskonkurrens i Sverige påverkade räntenettot negativt. Detta motverkades till stor del av omprissättning av utlåning till företag. Omprissättningen på utlåning till små och medelstora företag baserat på risk och kapitalkostnad har fortsatt under kvartalet.. ”.
Sammanfattningsvis, högre räntemarginaler för små företag har vägt upp lägre marginaler på bolån.


Detta bekräftar våra undersökningar som visar att räntemarginalerna för småföretag ökat, säger Lars Jagrén, företagarnas chefekonom.
Dyrare lån och högre krav på säkerheter är ett stort problem för många enskilda företag. Men framför allt är det ett problem för tillväxten och jobben i Sverige, eftersom det är i de små företagen som merparten av tillväxten skapas.


För mer information, kontakta:
Kalle Larsson, pressekreterare
Andreas Strömberg, pressekreterare
telefon: 08-406 18 80
e-post: press@foretagarna.se

Ämnen

Kategorier


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Presskontakt

Alexandra Elias

Alexandra Elias

Presskontakt Pressekreterare 070-8960021
Jimmy Mannung

Jimmy Mannung

Presskontakt Pressekreterare 0707887410

Relaterat innehåll

Sveriges största organisation för dig som driver företag

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Vi företräder 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Företagarna
Rådmansgatan 40
106 67 Stockholm
Sverige