Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Jämställt företagande först om 93 år

Årets undersökning från Företagarna visar att om kvinnors andel av det totala antalet företagare ökar i samma takt som under de jämförda åren kommer det att dröja ytterligare 93 år innan antalet uppgår till lika många kvinnor som män.

- Den svenska jämställdhetdebatten borde handla mer om hur kvinnor får makt över mer kapital och ägande än symbolfrågor som kvotering till bolagsstyrelser. Eget företagande är ett av de få sätt som finns för samla ihop kapital säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.

Trots att vi är ett av världens mest jämställda länder är bilden av kvinnors företagande inte lika ljus. När andelen företagande kvinnor jämförs ur ett EU-perspektiv hamnar Sverige på plats 20 av 27.

Som en följd av statens monopol av välfärdssektorn har många kvinnor länge saknat möjlighet att starta företag inom sektorer där de har kunskap och ser behov och affärsmöjligheter. Genom att Lagen om valfrihetssystem (LOV) för hälsovård och sociala tjänster infördes år 2009 har en markant förbättring skett.

- Kommuner som önskar arbeta för ökad jämställdhet gör med andra ord klokt i att införa LOV och på så vis förbättra medborgarnas utbud genom att öka kvinnors möjlighet att driva företag liksom kvinnors karriärsmöjligheter samtidigt, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

För att fler ska våga ta steget att starta företag och underlätta finansieringen i nybildade småföretag har Företagarna därför utarbetat ett förslag till ett investeraravdrag, som innebär att privatpersoner som satsar kapital i ett mindre bolag får en definitiv skattelättnad.

- Aktiva åtgärder som syftar till att skapa ett bättre och rättvisare företagsklimat för alla, gynnar också kvinnors företagande i hög utsträckning. Det är ett effektivare alternativ än kontraproduktiv kvotering avslutar Elisabeth Thand Ringqvist.

För mer information, kontakta Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist, 070-575 54 34 eller
tf pressekreterare Lars Ilmoni 070-781 17 39.

 

 

Ämnen

Taggar


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 70 000 företagare i många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Presskontakt

Jimmy Mannung

Jimmy Mannung

Presskontakt Pressekreterare 0707887410
Anna Anderberg

Anna Anderberg

Presskontakt Pressekreterare 070-788 74 36