Pressmeddelande -

Mångfalden i välfärden minskar visar ny rapport

Andelen små företag inom vård- och omsorgssektorn minskat med 4,5 procentenheter mellan 2005-2009. Det framgår av rapporten ”Små vård- och omsorgsföretag – betydelsefulla för välfärden” som presenteras av Företagarna idag.

– Rigorösa regleringar och vinstuttagsbegränsningar som LO föreslår är inte lösningen för att skapa mångfald och kvalitet i välfärdssektorn. Istället vill vi se att man satsar på att underlätta för de små, ägarledda vårdföretagen, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.

De små företagen svarar för 55 procent av den totala omsättningen och närmare hälften av totalt antal anställda inom den privata vård- och omsorgssektorn. I 19 av 21 län svarar småföretagen för mer än 60 procent av den totala omsättningen i privata vård- och omsorgsföretag. De små företagen utgör alltså en betydande del av den privata marknaden och är av central betydelse för verklig mångfald och valfrihet.

Införandet i valfrihetssystem à la LOV-lagen har möjliggjort mångfald i och med att många små företag har kunnat etablera sig. Eftersom den enskilde själv kan välja utförare, kommer kvaliteten hos utförarna naturligt i fokus vilket är positivt. Företagarna anser att ett obligatoriskt införande av LOV inom socialtjänstområdet bör övervägas.

– Det är dock även viktigt att LOV i den faktiska tillämpningen, när valfrihetssystemen sjösätts, skapar förutsättningar för små företag. För att uppnå detta är rimligt kravställande och konkurrensneutrala villkor mellan alla utförare, inklusive kommunens egen verksamhet, av mycket stor betydelse, säger Ulrica Dyrke konkurrensexpert på Företagarna.  

För mer information, kontakta:

Anna Söderström, pressekreterare Företagarna
Telefon: 08-406 18 80


Ämnen

  • Företagande

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar 75 000 företagare i många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Kontakter

Alexandra Elias

Presskontakt Pressekreterare 070-8960021

Jimmy Mannung

Presskontakt Pressekreterare 0707887410