Gå direkt till innehåll
Ny rapport: Så många skattekronor bidrar småföretagen i Stockholms län med till välfärden – kommun för kommun

Pressmeddelande -

Ny rapport: Så många skattekronor bidrar småföretagen i Stockholms län med till välfärden – kommun för kommun

Företagarna har tagit fram unika rapporter under namnet Välfärdsskaparna – en för varje kommun i Stockholms län – som visar hur mycket småföretagen och deras anställda bidrar med i skatteintäkter till den kommunala välfärden.

Rapporten visar att småföretagen och deras anställda sammantaget står för den högsta andelen av de kommunala skatteintäkterna i 22 av 26 kommuner i Stockholms län.

– Varje skattekrona i Stockholms län måste skapas innan den kan fördelas inom välfärden och vår rapport visar tydligt att småföretagen står för en stor del av notan, säger Thomas Byström, regionchef Företagarna Stockholms län.

I Stockholms län finns det nära 319 500 småföretag som tillsammans med sina anställda står för 31 procent av de kommunala skatteintäkterna. I rena pengar blir det nästan 36,7 miljarder kronor som går från småföretagen till den kommunala välfärden – skattepengar som bland annat används för att bygga och underhålla gator, vägar och parker samt idrottsanläggningar, skolor och bibliotek.

Statistiken bygger på offentliga data från Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen som sammanställts av Företagarna.

– Vår förhoppning är att alla kommunpolitiker läser rapporten och tar till sig av underlaget som en grund för ett beslutsfattande som underlättar jobbskapande och bidrar till ökat tillväxt, säger Thomas Byström.

Kommunen i Stockholms län med högst andel skatteintäkter från:

Småföretag: Österåker 39 %

Stora företag: Södertälje 33 %

Offentlig sektor: Salem och Upplands-Bro 23 %

Pensionärer: Norrtälje 20 %

Ta del av samtliga kommunrapporter. 

Se bifogat för mer data om skatteintäkterna i länets samtliga kommuner.

Om Välfärdsskaparna 2021
Företagarna har via en unik sammanställning av officiell statistik tagit reda på hur stor del av
kommunernas skatteintäkter som kommer från småföretagen. Undersökningen utgår från inkomsttagarens perspektiv där alla som som bor i kommunen och betalar kommunal inkomstskatt ingår i analysen. Beräkningarna bygger på offentlig statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen. Statistiken baseras på år 2019 som är de senast tillgängliga uppgifterna.

Ämnen

Taggar


Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Presskontakt

Anna Anderberg

Anna Anderberg

Presskontakt Pressekreterare 070-788 74 36
Thomas Byström

Thomas Byström

Regionchef Företagarna Stockholms län och Mälardalen 0706471760

Relaterat material