Gå direkt till innehåll
Nya siffror: Så mycket handlar din kommun från lokala och mindre företag

Pressmeddelande -

Nya siffror: Så mycket handlar din kommun från lokala och mindre företag

Det är idag onödigt omständligt att få information om hur och varifrån Sveriges kommuner köper in olika varor och tjänster. Företagarna har därför begärt in transaktionsdata från kommunernas bokföring för att reda ut hur våra gemensamma skattemedel används.

– Under det senaste året har många företag sett sin vinst försvinna med en våg av restriktioner vilket gör det än viktigare än tidigare att kommunerna är transparenta med hur skattepengarna används, säger Magnus Johansson, expert offentlig upphandling och konkurrens på Företagarna.

Företagarnas data visar framför allt att det finns stora skillnader i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag. Detta är inköp som vi vet kan vara avgörande för de mindre och lokala företagens långsiktiga trygghet och rentav deras fortsatta existens.

Sveriges småföretag är den del av näringslivet som drabbats hårdast av pandemin. Varje kommun har nu ett stort ansvar att göra vad de kan för att se till att småföretagen får fortsätta fylla sin avgörande roll som jobbskapare i svensk ekonomi, säger Magnus Johansson.

Alla köp behöver inte konkurrensutsättas

Det finns idag ingen databas där det sammanställs var Sveriges kommuner gör sina inköp. Den enda data som finns att tillgå är den upphandlingsstatistik som tas fram av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Men där ingår varken köp under den så kallade direktupphandlingsgränsen eller köp som är undantagna från upphandlingsreglerna, exempelvis vissa juridiska och finansiella tjänster.

– Det stora mörkertalet ligger framförallt gömt i den mängd köp som görs men som inte behöver upphandlas, säger Magnus Johansson.

Gränsen går oftast vid vid 600 000 kronor

I stort sett alla samlade köp som understiger cirka 600 000 kronor faller under den så kallade direktupphandlingsgränsen och kan därmed köpas in utan upphandling. Kommunerna är heller inte skyldiga att annonsera köp som görs eller har gjorts under upphandlingsgränsen vilket gör det i princip omöjligt för företag att proaktivt konkurrera om dessa köp. Vilket i sin tur leder till affärer där både priset och kvaliteten hade kunnat vara bättre.

Med vår nya data tar vi ett stort kliv framåt i öka transparensen gentemot företagare och andra skattebetalare eftersom den omfattar alla köp som kommunen gör, allt från kanelbullar till vägbyggen, säger Magnus Johansson.

Bifogade dokument:

1. Nationella topplistor - Sveriges 10 kommuner som handlar mest/minst från:
- Lokala företag
- Småföretag
- Mikroföretag
- Lokala småföretag
- Lokala mikroföretag

2. Data för varje enskild kommun - så handlar din kommun från:
- Lokala företag
- Småföretag
- Mikroföretag
- Stora företag
- Lokala småföretag
- Lokala mikroföretag

Om Företagarnas data
Företagarna har tillsammans med företaget Tendium samlat in transaktionsdata från 271 av Sveriges 290 kommuner. Data har samlats in genom individuell kontakt med varje enskild kommun per mejl och telefon.

 • Statistiken baseras på transaktioner från kommunernas bokföring 2018, 2019 och 2020.
 • Statistiken visar kommunernas inköp från Sveriges företag och hur transaktionerna fördelas på företagens storlek och geografisk spridning.
 • 19 kommuner har inte lämnat ut någon data och finns därför inte med i statistiken.
 • Datakälla: Tendium

Kommunerna som inte lämnat ut någon data om sina inköp:

 • Borås kommun
 • Falköpings kommun
 • Halmstads kommun
 • Hammarö kommun
 • Hässleholms kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Ljusnarsbergs kommun
 • Mölndals kommun
 • Orust kommun
 • Rättviks kommun
 • Skinnskattebergs kommun
 • Söderköpings kommun
 • Torsås kommun
 • Tranemo kommun
 • Täby kommun
 • Valdemarsviks kommun
 • Åsele kommun
 • Överkalix kommun
 • Övertorneå kommun

Ämnen

Taggar


Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Presskontakt

Magnus Johansson

Magnus Johansson

Expert på konkurrens och offentlig upphandling Konkurrens och offentlig upphandling 0707887469
Anna Anderberg

Anna Anderberg

Presskontakt Pressekreterare 070-788 74 36

Relaterat material

Sveriges största organisation för dig som driver företag

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Vi företräder 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Företagarna
Rådmansgatan 40
106 67 Stockholm
Sverige