Gå direkt till innehåll
Shutterstock Bild-ID: 1297116610
Shutterstock Bild-ID: 1297116610

Pressmeddelande -

Pandemin och den oro som råder slår hårt mot Stockholms läns småföretagare

För andra året i rad har konjunkturen gått ner i länet, och förväntningarna inför det kommande året är en fortsatt nedgång. Största hindren för att expandera är svårigheten att hitta medarbetare med rätt kompetens samt svag efterfrågan. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturindikatorn (1) har mattats i hela landet, även i Stockholms län. Genomsnittet för Sverige ligger nu på nettotal 37 medan nettotalet i länet är 35, jämfört med 53 förra året. I länet har både tillväxten i omsättning och orderingång minskat medan sysselsättningstillväxten har ökat sedan i fjol. Inför nästa år förväntar sig dock 15 procent av företagarna att man ska minska antalet anställda medan endast 13 procent uppger att man tror att man kommer ha fler anställda.

Likt i resten av landet så har rådande pandemi haft en betydande påverkan på småföretagares framtidsutsikter. Osäkerheten som råder kring när vi kommer att kunna gå tillbaka till ett normalläge hämmar företagare i sin framtidsplanering och många kämpar nu dygnet runt för att få sina företag att överleva. Årets Småföretagsbarometer visar att tuffa tider väntar länets företagare, varav det nu är viktigare än någonsin att såväl politiker som tjänstemän tar hänsyn till alla de småföretagare som får Stockholms län att leva. Faktum kvarstår; 4 av 5 jobb skapas i de små företagen och de står för den största delen av länets skatteintäkter. Nu gäller det att ge dessa entreprenörer de bästa möjligheterna att överleva denna svåra kris, säger Thomas Byström, regionchef Företagarna Stockholm-Mälardalen.

Drygt en tredjedel av företagen i länet, 36 procent, har tackat nej till order det senaste året, vilket är en lika stor andel som i riket som helhet. Främsta anledningen är att de redan har mer att göra än vad de hinner med, det uppgav 53 procent av länets företag, det är något färre än ifjol (61 procent).

Prognosen för orderutvecklingen de kommande tolv månaderna är tydligt påverkad av coronakrisen och visar på en stark nedgång. Av samtliga företag i länet tror 29 procent att deras orderingång kommer att öka medan 32 procent förväntar sig att den kommer minska. Om prognosen stämmer innebär det att orderingången bland länets småföretagare hamnar på en lägre nivå än vid finanskrisen 2008–2009.

Färre ser goda möjligheter att växa och svag efterfrågan är ett allt större hinder

I Stockholms län uppger 57 procent av företagarna att de har goda möjligheter att växa, vilket är färre än i fjol (68 procent) och lägre än rikssnittet (59 procent). Samtidigt upplever många att det finns hinder på vägen. Det största hindret är utmaningarna att hitta medarbetare med rätt kompetens. Det uppger 24 procent, följt av svag efterfrågan som 15 procent svarade (ifjol sex procent). Den minskade efterfrågan är sannolikt en effekt av att coronakrisen lett till förändrade konsumtionsbeteenden.

- Vi märker att företag i vårt område har det tufft, framförallt i branscher där man möter många människor. Det börjar spilla över på andra branscher, exempelvis genom att en del har svårt att betala sina leverantörer i tid. Vi ser även hur kämpigt det kan vara för ett familjeföretag där hela familjens inkomst kommer från verksamheten. Än så länge har vi inte märkt av många konkurser hos oss men kommer det inte en vändning snart blir hösten tuff för många. Samtidigt ska vi komma ihåg att entreprenörer är duktiga på att hitta lösningar för att klara sig och även hitta nya affärsidéer. Vi har flera kunder som har ändrat inriktning i den här krisen och kommit på kreativa lösningar där deras tjänster hjälper samhället. Småföretagarna har en viktig uppgift i samhället och är ett levebröd för så många, vi hoppas därför att det vänder snart, säger Sarah Lindholm, företagschef Swedbank Stockholm Norr.


Pressfrågor: Regionchef Thomas Byström 070-647 17 60


Ladda ner Småföretagsbarometern via Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna


Fakta
Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

1 I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Ämnen

Kategorier


Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Presskontakt

Alexandra Elias

Alexandra Elias

Presskontakt Pressekreterare 070-8960021
Jimmy Mannung

Jimmy Mannung

Presskontakt Pressekreterare 0707887410

Sveriges största organisation för dig som driver företag

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Vi företräder 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Företagarna
Rådmansgatan 40
106 67 Stockholm
Sverige