Skip to main content

​Så ser företagandet ut i Blekinges kommuner – unik sammanställning

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2020 06:04 CET

Företagarna har tagit fram unika rapporter under namnet Företagarfakta – en för varje kommun i Blekinge län – med 35 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi som ger en inblick det lokala företagandet. 

– Det är ett unikt underlag för lokala beslutsfattare som vill förstå arbetsmarknaden och företagandet i sin kommun. Vi hoppas att de tar till sig av underlaget som en grund för ett beslutsfattande som underlättar jobbskapande och bidrar till ökat tillväxt, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef för Företagarna i Blekinge.

I rapporter finns uppgifter om medelåldern på företagsledarna i kommunerna, andelen av företagsledarna som har nått pensionsålder, hur många av företagsledare som är kvinnor respektive män, hur många som arbetar i små respektive stora företag, hur jobbutvecklingen har sett ut sedan 90-talet, och vilka de vanligaste yrkena i kommunen är.

Statistiken som kommer från offentliga databaser hos SCB, Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen har sammanställts med Företagarnas mest omfattande undersökningar.

– Vår förhoppning är att alla kommunpolitiker läser rapporten, och att de blir påminda om att den kommunala välfärden i hög utsträckning bygger på livskraftiga småföretag, säger Magnus N:son Engelbäck.

Fem fakta om företagandet Blekinges kommuner:

  • Sölvesborg är kommunen i Blekinge med flest nystartade företag (9,3 per tusen invånare)
  • Karlshamn och Karlskrona är kommunerna i Blekinge med högst andel kvinnliga företagsledare (16 %)
  • Olofström är kommunen med högst medelålder bland företagsledarna (54,6 år)
  • Vård & omsorg samt sociala tjänster är det största branscherna i Blekinge
  • Anders är det vanligaste namnet på företagsledare i Blekinge (165 st)

Ta del av samtliga 290 kommunrapporter i Företagarfakta 2020 här.

Se även bifogat dokument för mer data om företagandet i Blekinge samt kommunlistor.

Om Företagarfakta 2020
​Företagarfakta 2020 består totalt av 290 unika rapporter som listar 35 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi för varje enskild kommun. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Tillväxtanalys.

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.