Pressmeddelande -

​Så ser företagandet ut i Stockholms kommuner – unik sammanställning

​Företagarna har tagit fram unika rapporter under namnet Företagarfakta – en för varje kommun i Stockholms län– med 35 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi som ger en inblick det lokala företagandet.

– Det är ett unikt underlag för lokala beslutsfattare som vill förstå arbetsmarknaden och företagandet i sin kommun. Vi hoppas att de tar till sig av underlaget som en grund för ett beslutsfattande som underlättar jobbskapande och bidrar till ökat tillväxt, säger Thomas Byström, regionchef för Företagarna i Stockholms län.

I rapporterna finns bland annat uppgifter om medelåldern på företagsledarna i kommunerna, andelen av företagsledarna som har nått pensionsålder, hur många av företagsledare som är kvinnor respektive män, hur många som arbetar i små respektive stora företag, hur jobbutvecklingen har sett ut sedan 90-talet, och vilka de vanligaste yrkena i kommunen är.

Statistiken som kommer från offentliga databaser hos SCB, Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen har sammanställts med Företagarnas mest omfattande undersökningar.

– Vår förhoppning är att alla kommunpolitiker läser rapporten, och att de blir påminda om att den kommunala välfärden i hög utsträckning bygger på livskraftiga småföretag, säger Thomas Byström.

Fem fakta om företagandet i Stockholm:

 1. Danderyd är kommunen med flest nystartade företag (20,6 per tusen invånare)
 2. Botkyrka är kommunen med lägst andel kvinnliga företagsledare (15 %)
 3. Botkyrka är kommunen med lägst medelålder bland företagsledarna (49 år)
 4. Vård & omsorg samt sociala tjänster är de största branscherna i Stockholm
 5. Lars är det vanligaste namnet på företagsledare i Stockholm (3398 st)

Ta del av samtliga 290 kommunrapporter i Företagarfakta 2020 här.

Se även bifogat dokument för mer data om företagandet i Stockholm samt kommunlistor.

Om Företagarfakta 2020
​Företagarfakta 2020 består totalt av 290 unika rapporter som listar 35 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi för varje enskild kommun. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Tillväxtanalys.

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • företagaren
 • företagarna
 • #4av5jobb
 • småföretag

Regioner

 • Stockholm

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Kontakter

Thomas Byström

Regionchef Företagarna Stockholms län och Mälardalen 0706471760

Anna Anderberg

Pressekreterare 070-788 74 36