Pressmeddelande -

Småföretagen fortsätter vara viktiga för Uppsala läns utveckling

Företagarna har tagit fram unika rapporter under namnet Företagarfakta – en för varje kommun i Uppsala-län – med 35 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi som ger en unik inblick det lokala företagandet.

– Det är ett unikt underlag för lokala beslutsfattare som vill förstå arbetsmarknaden och företagandet i sin region och kommun lite bättre. Oavsett politisk tillhörighet så förenas politiker i att deras jobb till stor del handlar om att på mest effektiva vis fördela skatteintäkter så att det gagnar kommunens invånare. Därför är det fortsatt viktigt att visa vart skatteintäkterna faktiskt kommer ifrån säger Thomas Byström, regionchef Företagarna Mälardalen.

I rapporterna finns bland annat uppgifter om medelåldern på företagsledarna i kommunerna, andelen av företagsledarna som har nått pensionsålder, hur många av företagsledare som är kvinnor respektive män, hur många som arbetar i små respektive stora företag, hur jobbutvecklingen har sett ut sedan 90-talet, och vilka de vanligaste yrkena i kommunen är.

Statistiken som kommer från offentliga databaser hos SCB, Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen har sammanställts med Företagarnas mest omfattande undersökningar.

– Vår förhoppning är att alla kommunpolitiker läser rapporten, och att de blir påminda om att den kommunala välfärden i hög utsträckning bygger på livskraftiga småföretag, säger Thomas Byström.

Fem fakta om företagandet i Uppsala län:

 1. Håbo är kommunen med flest nystartade företag (13,1 per tusen invånare)
 2. Uppsala är kommunen med högst andel kvinnliga företagsledare (19 %)
 3. Älvkarleby är kommunen med högst medelålder bland företagsledarna (52,3 år)
 4. Företagstjänster utgör den största branschen i Uppsala län
 5. Erik är det vanligaste namnet på företagsledare i Uppsala län (522 st)

Ta del av samtliga 290 kommunrapporter i Företagarfakta 2020 här.

Se även bifogat dokument för mer data om företagandet i Uppsala samt kommunlistor.

Om Företagarfakta 2020
​Företagarfakta 2020 består totalt av 290 unika rapporter som listar 35 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi för varje enskild kommun. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Tillväxtanalys.
 

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • företagare
 • företagaren
 • regionkontor
 • #4av5jobb
 • småföretag

Regioner

 • Uppsala

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Kontakter

Thomas Byström

Regionchef Företagarna Stockholms län och Mälardalen 0706471760

Anna Anderberg

Pressekreterare 070-788 74 36