Gå direkt till innehåll
Småföretagen fortsätter vara viktiga för Västmanlands utveckling

Pressmeddelande -

Småföretagen fortsätter vara viktiga för Västmanlands utveckling

Företagarna har tagit fram unika rapporter under namnet Företagarfakta – en för varje kommun i Västmanland – med 35 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi som ger en inblick det lokala företagandet.

– Det är ett unikt underlag för lokala beslutsfattare som vill förstå arbetsmarknaden och företagandet i sin region och kommun lite bättre. Oavsett politisk tillhörighet så förenas politiker i att deras jobb till stor del handlar om att på mest effektiva vis fördela skatteintäkter så att det gagnar kommunens invånare. Därför är det fortsatt viktigt att visa vart skatteintäkterna faktiskt kommer ifrån säger Thomas Byström, regionchef Företagarna Mälardalen.

I rapporterna finns bland annat uppgifter om medelåldern på företagsledarna i kommunerna, andelen av företagsledarna som har nått pensionsålder, hur många av företagsledare som är kvinnor respektive män, hur många som arbetar i små respektive stora företag, hur jobbutvecklingen har sett ut sedan 90-talet, och vilka de vanligaste yrkena i kommunen är.

Statistiken som kommer från offentliga databaser hos SCB, Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen har sammanställts med Företagarnas mest omfattande undersökningar.

– Vår förhoppning är att alla kommunpolitiker läser rapporten, och att de blir påminda om att den kommunala välfärden i hög utsträckning bygger på livskraftiga småföretag. Det är viktigt att politiker och kommunala tjänstemän inför varje beslut tänker efter huruvida beslutet påverkar länets småföretag positivt eller negativt, för att på så vis ge dessa de bästa möjliga förutsättningarna att verka och växa, för att på så vis skapa fler jobb och än mer skatteintäkter, säger Thomas Byström.

Fem fakta om företagandet i Västmanland:

  • Kungsör är kommunen med flest nystartade företag (11,4 per tusen invånare)
  • Västerås är kommunen med högst andel kvinnliga företagsledare (17%)
  • Skinnskatteberg är kommunen med högst medelålder bland företagsledarna (55,4 år)
  • Vård och omsorg utgör den största branschen i Västmanland
  • Lars är det vanligaste namnet på företagsledare i Västmanland (315 st)

Ta del av samtliga 290 kommunrapporter i Företagarfakta 2020 här.

Se även bifogat dokument för mer data om företagandet i Västmanland samt kommunlistor.

Om Företagarfakta 2020
​Företagarfakta 2020 består totalt av 290 unika rapporter som listar 35 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi för varje enskild kommun. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Tillväxtanalys.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. 

Vi företräder närmare 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Presskontakt

Thomas Byström

Thomas Byström

Regionchef Företagarna Stockholms län och Mälardalen 0706471760
Anna Anderberg

Anna Anderberg

Pressekreterare 070-788 74 36

Sveriges största organisation för dig som driver företag

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Vi företräder 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Företagarna
Rådmansgatan 40
106 67 Stockholm
Sverige