Skip to main content

Skåne: Småföretagen är Sveriges största välfärdsskapare

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2017 15:59 CEST

Småföretagens anställda står för 29 procent av skatteintäkterna i Skåne län. Det visar en unik analys som Företagarna presenterar i rapporten Välfärdsskaparna. I den sammanställs skatteintäkterna sektor för sektor i landets samtliga 290 kommuner.

– De små företagen är helt avgörande för jobbskapande och för kommunernas skatteintäkter. Därmed är de även livsviktiga för utvecklingen vad gäller välfärd och kommunal service, säger Günther Mårder, vd, Företagarna.

I 217 av Sveriges 290 kommuner – tre av fyra – står småföretagen för den största andelen inkomstskatt, men det finns stora skillnader. I Skåne är bidraget störst i Tomelilla där 37 procent av den kommunala inkomstskatten kommer från småföretagens anställda. Lägst i länet är andelen i Lunds kommun med 23 procent. Genomsnittet för landets samtliga kommuner är 29 procent.

De sektorer som den kommunala inkomstskatten kommer ifrån är småföretag, företag som har mer än 50 anställda, offentlig sektor, övriga organisationer, pensionärer och andra (arbetslösa, sjuka, studerande och övriga).

- Det är mycket glädjande att Skåne placerar sig högt på listan i riket över kommuner som har stor andel intäkter från småföretag. Detta bekräftas också av Småföretagsbarometern där företagare förutsåg en god konjunkturutveckling. För att kunna behålla denna goda utveckling krävs dock att vi kommer tillrätta med det största tillväxthinder, att hitta lämplig arbetskraft. Matchningen måste bli bättre, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef, Företagarna.

– Ett intressant resultat från undersökningen är att det verkar som att en lägre kommunal skattesats hänger ihop med en högre andel kommunala skatteintäkter från privat sektor, fortsätter Magnus N:son Engelbäck, regionchef, Företagarna.

Svenska småföretag vill växa och de flesta ser goda möjligheter att expandera verksamheten. Men företagsklimatet både lokalt och nationellt behöver förbättras för att småföretagen ska kunna fortsätta att skapa jobb och välfärd.

– Med rapporten Välfärdsskaparna vill vi sätta fingret på hur viktiga småföretagen är och inspirera alla kommunala beslutsfattare att se vilka möjligheter som finns i att förbättra företagarklimatet i kommunen, säger Günther Mårder, vd, Företagarna.

Undersökningen utgår från alla som betalar kommunal inkomstskatt och bygger på offentlig statistik från SCB och Arbetsförmedlingen gällande 2015.

Här betalar småföretagens anställda mest kommunala inkomstskatten i Skåne:

  • Plats 9, Tomelilla 37 %
  • Plats 21, Sjöbo 36 %
  • Plats 24, Osby 36 %
  • Plats 28, Hörby 36 %
  • Plats 37, Skurup 35 %

Här betalar småföretagens anställda minst kommunal inkomstskatt i Skåne:

  • Plats 279, Lund 23 %
  • Plats 275, Båstad 23 %
  • Plats 249, Malmö 26 %
  • Plats 232, Landskrona 27 %

Sveriges största företagarorganisation för små och medelstora företag. 

Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.