Pressmeddelande -

Ny forskning visar att : Kompetensutveckling får företagen att växa

Att småföretag satsar mindre på utbildning än stora företag är ett känt faktum. Likaså att de behöver få stöd för att komma igång med sin kompetensutveckling. Småföretagens roll i den ekonomiska debatten har ökat de senaste åren eftersom tillväxten är stor inom detta område.  

 24 procent av alla svenska småföretag satsar på någon typ av kompetensutveckling. Inom den offentliga sektorn är siffran 63 procent. Att småföretag inte lägger mer tid på kompetensutveckling beror bland annat på höga kostnader för utbildning och hög arbetsbelastning hos företagen.

 Företagens behov styr

- Vi har gjort marknadsundersökningar för att ta reda på vad småföretagarna har för behov av utbildning. Våra utvärderingar visar att deltagarna får med sig kunskaper som de kan använda direkt i sin vardag, säger Carolina Björklund, projektledare på Företagsakademin.

Den utbildning som Företagsakademin erbjuder består av kurser och seminarier som är anpassade till småföretagarnas vardag. Kurserna vid flera tillfällen, för att öka valfriheten hos företagen. Europeiska Socialfonden, ESF, finansierar utbildningarna och företagen betalar en administrativ avgift på 1 000 kronor. Varje företag som är med i projektet får ett utbildningspaket med en utbildning och ett seminarium per anställd. De kan välja mellan närmare 60 utbildningar inom företagsutveckling, ledarskap, projektledning, försäljning, kommunikation, IT, marknadsföring och affärsspråk.

Företagsakademins egen följeforskning bygger bland annat på undersökningar som gjorts både när företagen börjar sina kurser och efter avslutad kurs, på fokusgrupper, enskilda intervjuer och observationer under själva utbildningarna. Företagen som är med i underlaget är till största delen tjänsteföretag. Hälften av företagsledarna var kvinnor, 35% har annan etnisk bakgrund och 30 procent av företagen hade deltagit tidigare i Företagsakademins program.

Resultat som högre motivation och energi

Vad säger oss resultaten av forskningen?

På individnivå visar resultaten att de som gått kurserna upplever högre motivation, energi och inspiration. De tycker sig ha blivit bättre på att utföra sina jobb och vill fortsätta att vidareutbilda sig.

96 procent anser att kompetensutvecklingen gav dem mer energi.

89 procent tyckte att den bidragit till att utveckla dem i deras arbetsroll.

Företagsledarna hade stora förväntningar på att kompetensutveckling var ett bra sätt att utveckla sitt företag på samt att de skulle få verktyg, kunskap och inspiration för att göra detta efter kursen.

61-74 procent svarade att utbildningen hade levt upp till förväntningarna.

70 procent av företagsledarna tycker också att arbetet med affärsplaner och deltagandet i utbildningen har lett till att företaget har utvecklats.

68 procent ansåg att deltagandet hade bidragit till ökad kompetens.

54 procent att deltagandet hade bidragit till utveckling av företaget. Hälften av deltagarna angav att företaget hade fått bättre ledarskap, kommunikation, marknadsföring, nätvärk, konkurrenskraft, produkter och tjänster.  

Forskning på entreprenörskap

På workshopen under ICSB internationella forskningskonferensen i Stockholm den 15-18 juni där forskningsresultat presenterades deltog Allan Gibb, professor emeritus vid University of Durham, Storbritannien, en av de mest kända forskarna på området entreprenörskapsutveckling inom små och medelstora företag.

- Företagsakademins projektet är mycket intressant. Det är viktigt att ha med följeforskning med konkreta frågor till de företag och individer som deltog i undersökningen, konstaterar Allan Gibb.

På så vis har man lyckats få fram information om hur företagsledarna och deras anställda jobbar och vad man anser sig ha fått ut av kurserna.

 Allan Gibb menar att när man pratar om kompetens och entreprenörskap är det viktigt att skilja på medfödda egenskaper och inlärda. Här råder det en begreppsförvirring kring definitionen på området i Europa.

- Inom EU pågår försök för att skapa samsyn på entreprenörsområdet, till exempel gemensamma definitioner för att kunna jämföra internationell forskning. Vi har en stor utmaning framför oss för att lösa detta.

 Risk att överinformera

- Ett problem när vi pratar om kompetensutveckling och utbildning för småföretagare är tendensen att överinformera och överutbilda. Ofta ligger utbildningarna på en alldeles för hög och abstrakt nivå. För mycket kunskap och för många verktyg kan bli ett hinder, man kan inte lära sig att simma genom att läsa hur man gör i en bok… För att driva ett litet företag behöver man inte alltid en avancerad affärsplan. Bill Gates, Anita Roddick och Sir Richard Branson hade knappast några affärsplaner när de startade.

 - Småföretagare vill ha hjälp med konkreta frågor. Hur gör jag nu? Vad för slags problem kommer att uppstå? Hur marknadsför jag mig? Hur prissätter jag? Det är viktigt att tänka på att människor bara kan lära sig från den nivå där de befinner sig. Man måste lära sig genom att göra, konstaterar Allan Gibb.

Caterina Berbenni-Rehm vd på PROMIS@Service Sarl in Luxembourg tycker att Företagsakademins projekt har en spännande inriktning och beskriver småföretagens behov på ett bra sätt. Caterina är aktiv medlem i Europeiska Kommissionens Ethical Review och har stor praktisk erfarenhet av att jobba med kompetensutveckling för småföretag. Hon har under 15 år forskat och samlat erfarenheter som nu mynnat ut i internettjänsten PROMIS för små och medelstora företag. Ett arbetsverktyg som samlar företagens hela kunskapsmassa och kan kopplas till företagens affärssystem. Systemet hanterar företagets processer så att alla inom företaget har tillgång till all kompetens och information.

- Man föds inte till entreprenör utan det är något man måste träna sig till. Det skulle också vara intressant att följa upp företagen i undersökningen, efter en längre period, för att se hur de utvecklats, menar Caterina.

Ämnen

 • Företagande, allmänt

Kategorier

 • eget företag
 • forskningsrapport
 • forskning
 • företagsutbildning
 • företagsutveckling
 • kompetensutveckling
 • småföretag
 • småföretagare
 • mikro företag
 • allan gibb
 • innovation
 • tillväxtföretag

Regioner

 • Stockholm

Företagsakademin Stockholm är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivs av Företagsakademin FA AB på uppdrag av ESF, Europeiska Socialfonden. Projektet riktar sig till företag i Stockholms län med upp till 9 verksamma inklusive ägare.

Projektet finansieras av EUROPEISKA UNIONEN/ Europeiska socialfonden.

Kontakter

Luba Grahn Lokner

Presskontakt 0765 43 88 54