Pressmeddelande -

Rätt kompetens i mikroföretag förutsättning för tilläxt och innovation.

Johan Treschov från Stockholms Handelskammaren talade bland annat om konfidensindikatorer i Stockholms län, ett sammantaget mått för hur nuläget är och förväntningar på den närmaste tiden ser ut i olika branscher. Efter dippen i och med finanskrisen 2008/2009 har branscherna i Stockholms län återhämtat sig bra. Både tillverkningsindustrin och databranschen ligger över rikets medelvärde och uppdragsverksamheten har haft en tydlig tillväxt.

Elisabeth Thand Ringqvist från Företagarna berättade den nya småföretagsbarometern och att läget ser bra ut. Företagarna är positiva och bland annat medgav 25 procent att de kommer att nyanställa inom kort. Elisabeth menade att tillväxtproblemen beror på att man inte hittar rätt kompetens bland arbetskraften på marknaden. Omkring hälften av småföretagen har någon gång varit tvungen att tacka nej till uppdrag eller order på grund av att de inte haft tillräckligt med kompetens tillgängligt.

Elisabeth menar att utbildning är främsta vägen till kompetensutveckling och 82 % av mikroföretagen håller med om att det är viktigt eller helt avgörande med kompetensutveckling genom utbildning, främst inom marknad och försäljning.

Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare, berättar att det är svår brist på kompetensutvecklad arbetskraft och att det handlar om en rad faktorer. Kompetenslyft bland mikroföretagare kan vara en stor investering, men kan också medföra stora kostnader. Då är projekt som Företagsakademin ett tacksamt exempel där Europeiska socialfonden finansierar utbildningarna.

Anders Lundström, forskare Mittuniversitetet, har tillsammans med Carina Holmgren, doktorand, bedrivit följeforskning kring projektet Företagsakademin2. Kompetensutveckling är något som upplevs väldigt positivt av företagen och individerna, men även de har sett faktorer som gör kompetensutveckling svåråtkomligt. En stor och avgörande faktor för småföretagare som vill kompetensutvecklas är tidsbristen, att ta sig tid att vara borta från verksamheten.

Under debatten kom även frågan om mångfald upp. Företagsakademin har bland annat haft ett mål att 5 procent av företagen ska ha en ägare eller VD med utländsk bakgrund för att främja mångfalden. Detta mål nåddes utan problem då 24 procent av projektets företagare hade utländsk bakgrund.

- Det kan bero på att de på grund av sin utländska bakgrund ibland har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, men är drivna att arbeta och startar därför eget, menar Anders Lundström.

Fredrik Lingman, VD på Kejo, har genomgått utbildningar i Företagsakademin2 och har sedan 2009 ökat omsättningen med 20 procent. Företaget har till och med växt så pass mycket att de nu inte längre är ett mikroföretag och således inte kan medverka i Företagsakademins nya projekt.

- Men jag rekommenderar varmt andra mikroföretag att ta del av Företagsakademins utbildningar.

Ämnen

 • Företagande, allmänt

Kategorier

 • eget företag
 • forskning
 • forskningsrapport
 • företagsakademin
 • företagsutbildning
 • företagsutveckling
 • innovation
 • kompetensutveckling
 • mikro företag
 • småföretag
 • småföretagare
 • tillväxt
 • tillväxtföretag
 • livslång lärande

Regioner

 • Stockholm

Företagsakademin är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivs av Företagsakademin FA AB i Stockholm  på uppdrag av ESF, Europeiska Socialfonden. Projektet riktar sig till företag i Stockholms län med upp till 9 verksamma inklusive ägare.

Företagsakademin har utvecklat och utbildat mikroföretag i 10 års tid. Närmare 8000 personer har tagit del av utbildningar inom företagsutveckling, ledarskap, kommunikation, marknadsföring, försäljning , IT och projektledning.

Projektet finansieras av EUROPEISKA UNIONEN/ Europeiska socialfonden.
Kontakter

Luba Grahn Lokner

Presskontakt 0765 43 88 54