Gå direkt till innehåll
Sandra Ruuda, vd på Företagsfabriken i Kronoberg och nyligen invald styrelseledamot i Swedish Incubators & Science Parks.
Sandra Ruuda, vd på Företagsfabriken i Kronoberg och nyligen invald styrelseledamot i Swedish Incubators & Science Parks.

Pressmeddelande -

Företagsfabrikens nya vd blir ledamot i styrelsen på Swedish Incubators & Science Parks, SISP

I samband med Sveriges Innovationsriksdag 2019, hålls årsstämma för SISP, och idag har Företagsfabrikens vd Sandra Ruuda blivit invald ledamot i styrelsen för SISP. Därmed har nu även Kronobergs läns regionala inkubator intagit en viktig plats för att vara med och påverka det nationella arbetet med att utveckla det svenska ekosystemet för innovationer.

– Jag ser fram emot att Företagsfabriken i Kronoberg får ta plats och vara med och påverka och driva utvecklingen av det svenska ekosystemet för innovation även på nationell nivå, säger Sandra Ruuda, nyligen invald styrelseledamot i Swedish Incubators & Science Parks.

Arbetet i en inkubator leder bland annat till att vi lyfter vårt innovativa näringsliv till nästa nivå och skapar stor potential för internationellt genomslag. I den inkubationsprocess som bolag genomgår i Företagsfabriken testas och kvalitetssäkras nya produkter och tjänster såväl som entreprenörer och innovatörer utvecklas i ledarskap och bolagsstyrning i syfte att skapa framgångsrika och lönsamma företag i regionen som genererar tillväxt och sysselsättning.

– Att en regional inkubator som Företagsfabriken tar plats i styrelsen är ett viktigt och framåtriktat beslut som leder till att hela Sverige är med och skapar lobbying och strategiska utvecklingsprojekt och som ger möjligheter för våra lokala intressenter i akademi, näringsliv och samhälle att vara med i utvecklingen av Sverige som innovationsnation, fortsätter Sandra Ruuda.

Sandra Ruuda invaldes som ledamot i styrelsen till Swedish Incubators & Science Parks den 8 maj 2019 i samband med Sveriges Innovationsriksdag som i år äger rum i Karlskrona 8-9 maj.

Om Swedish Incubators & Science Parks, SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens. Sedan 2011 samlar Sveriges Innovationsriksdag kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policies med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. Sveriges Innovationsriksdag har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för Sveriges Innovationsriksdag 2019, som arrangeras i Blekinge – är Smart Society.

Ämnen

Regioner


Företagsfabriken i Kronoberg

Kronoberg läns regionala företagsinkubator som ger entreprenörer och företagare en kreativ tillväxtmiljö. Företagsfabriken i Kronoberg AB är beläget i Videum Science Park och erbjuder företag en möjlighet till snabbare marknadsintroduktion genom antagning till vår inkubationsprocess.
Ägare är Region Kronoberg, Videum AB och Linnaeus University Development.

Håll er uppdaterade genom att följa Företagsfabriken på:

TwitterLinkedinFacebook

Presskontakt

Sandra Ruuda

Sandra Ruuda

Presskontakt Vd Företagsfabriken i Kronoberg 070-3171855