Skip to main content

Form/Design Center pekas särskilt ut som mötesplats i regeringens budgetproposition

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2017 12:48 CEST

Form/Design Center. Foto: Johan Kalén

Form/Design Center i Malmö pekas särskilt ut som mötesplats för områdena arkitektur, form och design för södra Sverige. Uppdraget bygger vidare på den roll som Form/Design Center har som ett regionalt center.

Nyheten om statens satsning på Form/Design Center är en del i regeringens budgetproposition för 2018 som i dag lämnas till riksdagen.

– Det är oerhört glädjande att Form/Design Center särskilt pekas ut i regeringens budget som mötesplats för arkitektur, form och design. Skåne och Malmö har gått igenom stora strukturförändringar de senaste åren. Erfarenheterna från dessa processer och de stora investeringarna vi står inför måste kopplas samman med en tanke om hur vi skapar miljöer och samhällen som håller ihop och där konsten och kulturen tar plats, säger Maria Ward (S), ordförande för kulturnämnden i Region Skåne.

– Vilket bra besked! Form/Design Center kommer att bli ett viktigt regionalt kunskapscenter och nu när vi bygger i hög takt ska vi inte göra om misstag från den tiden med miljonprogram. Form och design har stor betydelse för människors välbefinnande och livsmiljö, och den kunskapen måste vi också använda när vi bygger nytt, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

I utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design som kom 2016 lyftes behovet av regionala noder med uppdrag att hantera ämnena arkitektur, form och design. Den pekade också på behovet av att ta vara på kunskaper i olika delar av landet liksom behovet av att brett skapa möjligheter till ett genomslag av en nationell strategi via dialog, samverkan och utvecklingsarbete.

– Malmö är framstående inom design och arkitektur och en stad med en kreativ atmosfär. Vi har jobbat länge med att profilera Malmö i den här frågan, med Form/Design Center som en viktig mötesplats. Regeringens satsning är mycket välkommen och viktig för de kreativa näringarna i Malmö och hela Skåne, säger Frida Trollmyr (S), kultur- och fritidskommunalråd i Malmö.

– Malmö växer snabbt och det är därför viktigt med arkitektur, form och design. Att skapa bra livsmiljöer blir centralt när byggtakten är så hög. Malmö ligger långt framme inom hållbar stadsutveckling och därför är det glädjande att regeringen uppmärksammar det och ger Form/Design Center ett nationellt uppdrag, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd i Malmö med ansvar för stadsutveckling och service.

Med sina erfarenheter och nätverk verkar redan Form/Design Center som en stark utvecklingsaktör för kunskapsspridning och skapande processer med inriktning både gentemot allmänhet och professionella inom arkitektur, form och design.

– Vi är oerhört stolta och glada över detta förtroende och ser fram emot att fortsätta arbetet med att sätta södra Sverige på den nationella arkitektur- och designkartan, säger Birgitta Ramdell, VD Form/Design Center.

– Att regeringen avsätter 3 miljoner kronor årligen under 2018-2020 är ett tydligt erkännande av det arbete vi på Form/Design Center gör och stimulerar till fortsatt gott samarbete med många, inte minst Malmö stad och Region Skåne, säger Eva Engquist, ordförande Form/Design Center.

Kort om Form/Design Center
Form/Design Center är en verksamhet och ett nav för kunskap och inspiration, för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande inom form, arkitektur och design. Det är ett tillgängligt centrum för en bred allmänhet men också för den specifikt ämnesintresserade och de branschanknutna. Form/Design Center drivs med stöd av Malmö Stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd
0725-99 97 14

Mätta Ivarsson (MP), regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden
0725-52 51 08

Frida Trollmyr (S), kultur- och fritidskommunalråd i Malmö
0708-31 93 04

Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling och service
0732-34 24 82

Birgitta Ramdell, VD Form/Design Center
0706-66 75 69

Eva Engquist, ordförande Form/Design Center
0708-57 79 14

Form/Design Center är en dynamisk och välbesökt mötesplats för form, design och arkitektur. Här hittar du mycket av det bästa och senaste inom svensk design. Årligen visas ett tjugotal utställningar om industridesign, konsthantverk, möbel- och textildesign, arkitektur och stadsutveckling, mode, grafisk formgivning och illustration. Form/Design Center arrangerar även föreläsningar och debatter och är en arena för möten och utbyten mellan formgivare, allmänhet, forskning och näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.