Pressmeddelande -

Swedish fashion & design stories: Craft, art, society

Berättelser från den samtida svenska mode- och designscenen
15 juni – 27 augusti 2017

Utställningen Swedish Fashion & Design Stories porträtterar ett antal designer som på olika sätt gått i bräschen för den svenska designscenen sedan millennieskiftet. Dessa pionjärer är unika i sin praktik, men förenas genom hantverk, konstnärlig tradition och socialt engagemang – tydliga tendenser inom samtida svenskt mode och design som utställningen sätter i ett större samhälleligt perspektiv.

Swedish Fashion & Design Stories sätter fokus på några banbrytande individuella designer och berättar därför en delvis annan historia än den om de stora kommersiella framgångssagorna som placerat Sverige på den internationella designkartan.

Det nya millenniet förde med sig stora förändringar inom svenskt mode och formgivning. Modeskapare utvecklade en ny attityd och en viss ambivalens mot rådande estetik. Mode som till dess i princip varit synonymt med klädtillverkning började nu få kulturell status, och klev in i de museala finrummen. Samtidigt började många andra unga designer inom formområdet ta avstånd från det blonda och minimalistiska uttryck som rönt stort internationellt erkännande under 90-talet.

En ny estetik började ta form.

Swedish Fashion & Design Stories är ett text- och bildbaserat utställningskoncept som producerats av Svenska institutet för att svenska utlandsmyndigheter ska kunna berätta om svensk design runt om i världen. Utställningen är curerad av Rebecca Ahlstedt och har tagits fram i samverkan med Form Content. Den kommer under 2017 att visas i ett flertal länder, men har tidigare inte visas i sin helhet i Sverige.

Visningen är ett samarbete mellan Svenska institutet, Form/Design Center och Sveriges ambassad i Köpenhamn. Utställningen har utvecklats i samråd med branschorganisationerna Swedish Fashion Council, Svensk Form, Association of Swedish Fashion Brands och Design Sweden.

PORTRÄTTERADE DESIGNER:
Swedish Fashion Stories
Ann-Sofie Back, Sandra Backlund, Martin Bergström, Erik Bjerkesjö, Ulrika Elovsson, Ida Klamborn, Lamija, Minna Palmqvist, Bea Szenfeld, Patrik Söderstam

Swedish Design Stories
Zandra Ahl, Anton Alvarez, Front, Färg & Blanche, Åsa Jugnelius, Märta Mattsson, Samir Alj Fält, Transformator, Uglycute, Örnsbergsauktionen

VERNISSAGE
Torsdag 15 juni kl 17-19

SAMTAL: Internationalisering!
15 juni klockan 15.30 –17.00
Välkommen till en presentation av vad Iaspis, Svenska institutet och Southern Sweden Creatives kan bidra med för dig som verkar inom form-, arkitektur- och designområdet.

I samtalet deltar:
Annika Björkman, Iaspis/Konstnärsnämnden
Jenny Bergström, Svenska institutet
Terese Alstin, Form/Design Center och Southern Sweden Creatives

UTSTÄLLNINGSINFORMATION
Projektledare: Jenny Bergström, Svenska institutet
Curator och utställningsdesigner: Rebecca Ahlstedt
Urvalsjury: Salka Hallström Bornold, Bo Madestrand, Rebecca Ahlstedt, Göran Sundberg, Jenny Bergström
Utställningstexter: Form Content
Reportagefoto: Carl Hjelte
Grafisk design: Kidler
Illustrationer: Martin Bergström, My Hellsten och Erica Jacobsson
Swedish Fashion Talents tidslinje: Swedish Fashion Council
Ung Svensk Form tidslinje: Svensk Form

FOTO PER DESIGNER:
Martin Bergström: Martin Bergström/Thomas Klementsson
Sandra Backlund: Carl Bengtsson/René Habermacher
Bea Szenfeld: Mattias Lindbäck
Erik Bjerkesjö: Mattias Edwall
Lamija Sulevic: Emma Jönsson Dysell
Ida Klamborn: Johan Avedal, Alex Franco
Zandra Ahl: Zandra Ahl
Anton Alvarez: Gustav Almestål, Märta Thisner
Front: Kidler/Front, Moooi
Färg & Blanche: Färg & Blanche
Märta Mattsson: Märta Mattsson
Åsa Jungnelius: Rolf Lind
Uglycute: Kidler/Uglycute

Ämnen

  • Design

Kategorier

  • slöjd/konsthantverk
  • textil/mode
  • möbeldesign
  • grafisk design/illustration

Regioner

  • Malmö

Form/Design Center är en dynamisk och välbesökt mötesplats för form, design och arkitektur. Här hittar du mycket av det bästa och senaste inom svensk design. Årligen visas ett tjugotal utställningar om industridesign, konsthantverk, möbel- och textildesign, arkitektur och stadsutveckling, mode, grafisk formgivning och illustration. Form/Design Center arrangerar även föreläsningar och debatter och är en arena för möten och utbyten mellan formgivare, allmänhet, forskning och näringsliv.

Kontakter

Marina Jackler

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0765-86 85 35