Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2008

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2008

* Nettoomsättningen uppgick till 68,2 Mkr (43,4 Mkr) en ökning med 57 %
* Rörelseresultatet uppgick till 15,7 Mkr (5,3 Mkr), med en rörelsemarginal om 24,5% (12,7%)
* Resultat per aktie uppgick till 1,09 kr (0,42 kr)
* Resultat efter skatt uppgick till 10,9 Mkr (3,7 Mkr)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,6 Mkr (4,3 Mkr)
* Licens- och underhållsintäkter uppgick till 45,0 Mkr (27,1 Mkr), en ökning med 66 %


PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2008

* Nettoomsättningen uppgick till 19,6 Mkr (13,3 Mkr) en ökning med 47 %
* Rörelseresultatet uppgick till 2,0 Mkr (1,7 Mkr), med en rörelsemarginal om 10,6% (13,5%)
* Resultat per aktie uppgick till 0,09 kr (0,16 kr)
* Resultat efter skatt uppgick till 1,0 Mkr (1,4 Mkr)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 Mkr (0,9 Mkr)
* Licens- och underhållsintäkter uppgick till 14,4 Mkr (9,4 Mkr), en ökning med 52 %


För ytterligare information kontakta:
Christian Sundin, vd FormPipe Software AB, +46 705 67 73 85

Ämnen

  • Data, Telekom, IT