Pressmeddelande -

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42937 FORMPIPE SOFTWARE: FLAGGNINGSMEDDELANDE I FORMPIPE SOFTWARE AB (PUBL) Allokera Kapitalförvaltning AB org. nr 556561-1273 har per den 2 maj 2006 köpt 150 000 aktier i FormPipe Software AB (publ) org. nr 556668-6605. Allokera Kapitalförvaltning AB äger därefter totalt 850 000 aktier som tillsammans representerar 10,2 procent av bolagets aktiekapital och röstetal. För mer information kontakta: Allokera Kapitalförvaltning AB David Christenson Strandvägen 5 A Box 55670 102 15 STOCKHOLM Org. nr 556561-1273 Tel. 08-611 63 95 Fax. 08-755 64 27

Ämnen

  • Ekonomi, finans