Pressmeddelande -

FORMPIPE FÅR W3D3-ORDER FRÅN NATURVÅRDSVERKET VÄRD 1,7 MKR

Naturvårdsverket väljer W3D3 som ärendehanteringssystem med funktioner för elektronisk ansökan, bedömning och handläggning av forskningsanslag. Det initiala ordervärdet är 1,7 Mkr kronor och grundprodukten installeras hos Naturvårdsverket redan under juni. I det färdiga systemet kommer separata webbgränssnitt vägleda den ansökande, de sakkunniga externa bedömarna och handläggarna via ett gemensamt arbetsflöde. - Vi valde FormPipe Software som leverantör eftersom deras system motsvarade vår kravprofil genom en lämplig IT-plattform och referens från vår typ av verksamhet. För år 2006 hanterar Naturvårdsverket ett forskningsanslag på drygt 125 miljoner kronor. Genom FormPipes system förväntar vi oss en kostnadseffektivare ärendehantering säger Erik Fellenius på Naturvårdsverkets forskningssekretariat. - Den här fina ordern från Naturvårdsverket, tillsammans med den senaste tidens positiva orderingång, tyder på att vi har den bästa produkten på marknaden för ärendehanteringssystem säger Rikard Akhtarzand, VD för FormPipe Software AB. Ordern från Naturvårdsverket är ett avrop från Vervas (f.d. Statskontorets) ramavtal IF 2005. Avropet är det hittills största. För mer information, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, VD FormPipe Software AB, 0765-25 90 71 BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett expansivt IT-företag som ligger i täten när det gäller kostnadseffektiv och säker överföring av information via Internet. Vi utvecklar och säljer produkter för kontroll, administration och e-underskrifter i samband med att information och betalningar sänds via Internet, samt programvara för diarie-, dokument- och ärendehantering. FormPipe Software AB är noterat på Stockholmsbörsens Nya Marknaden.

Ämnen

  • Företagande