Pressmeddelande -

FORMPIPE SOFTWARE FÅR LICENSORDER FRÅN TVÅ KOMMUNER VIA SIN PARTNER LOGICA

Alingsås kommun och Motala kommun har tecknat avtal om ECM-produkten PLATINA via FormPipe Softwares partner Logica. Totalt ordervärde uppgår för FormPipe till 2,7 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter. Logica står som tjänsteleverantör.

- FormPipes strategi är att sälja programvarulicenser via partners, förvärvet av EBI Systems och produkten PLATINA stärkte partnernätverket ytterligare. Logica har bred branschnärvaro, hög teknisk kompetens och stort kunnande när det gäller att implementera och integrera ECM-produkter, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Motala kommun har genom PLATINA funnit en produkt som kan utveckla kommunens effektiva ärendehantering ytterligare genom att integrera även dokumenthantering, samt ge en plattform för utvecklad e-förvaltning i kommunen. FormPipe och samarbetet med Logica innebär stabila förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt utvecklingsarbete, säger Peter Ingesson, biträdande kommunchef för Motala kommun.

- Organisationer som hanterar stora informationsmängder och många ärenden har mycket att vinna på att effektivisera sitt arbetssätt med hjälp av PLATINA, säger Jouko Kangas, Director Business Development, Public Sector hos Logica.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB
0705 67 73 85
Peter Ingesson, biträdande kommunchef, Motala kommun
0141-225011

Ämnen

  • Data, Telekom, IT