Pressmeddelande -

FORMPIPE SOFTWARE: KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE ÅRSSSTÄMMA I FORMPIPE SOFTWARE DEN 7 APRIL 2006

Idag den 7 april 2006 höll FormPipe Software AB (publ) ordinarie årsstämma. VDs anförande I sitt anförande sammanfattade VD Rikard Akhtarzand periodens viktigaste händelser och berättade om utvecklingen framöver. Rikard Akhtarzand berättade att en god orderingång och en växande marknad för FormPipe Softwares produktfamilj gör att bolaget går vidare i arbetet med att etablera samarbeten för internationell försäljning. Vidare meddelade han att bolaget arbetar för att finna ytterligare förvärv som både stärker bolagets ställning på marknaden för dokument- och ärendehantering och som kompletterar bolagets produktfamilj. Styrelse Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tomas Julin (ordförande), Rikard Akhtarzand och Staffan Torstensson. Vid bolagsstämman i FormPipe Software AB (publ) beslutades: · att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2005. · att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. · att ansvarsfrihet beviljade åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. · att fastställa arvoden åt styrelsen och revisorerna i enlighet med styrelsens förslag. · att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, för att anpassa den till den nya aktiebolagslagen. · att minska reservfonden för återbetalning till aktieägarna enligt styrelsens förlag. För ytterligare information kontakta: Rikard Akhtarzand, Verkställande direktör telefon 0765-25 90 71

Ämnen

  • Företagande