Pressmeddelande -

KVARTALSRAPPORT Q1 2006 FORMPIPE SOFTWARE AB (PUBL)

Q1 2006: · Nettoomsättningen uppgick till 7,2 Mkr (5,3 Mkr) · Resultatet före avskrivningar uppgick till 0,7 Mkr (0,6 Mkr) · Rörelseresultatet uppgick till 0,0 Mkr (0,4 Mkr) · Resultatet per aktie uppgick till -0,01 Kr (0,05 Kr) · Licens- och underhållsintäkterna uppgick till 66.7 % (64,5 %) av nettoomsättningen · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,9 Mkr (-0,5 Mkr) Kommentar från Rikard Akhtarzand, Verkställande Direktör: "Omsättning och resultat under första kvartalet utvecklades i linje med styrelsens förväntningar för att kunna nå den målsättning vi har för helåret 2006." För mer information, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, VD FormPipe Software AB, 0765-25 90 71

Ämnen

  • Ekonomi, finans