Pressmeddelande -

LUFTFARTSSTYRELSEN BESTÄLLER W3D3 FRÅN FORMPIPE SOFTWARE

Luftfartsstyrelsen väljer W3D3 som ärendehanteringssystem. Införandet startar genast och 250 användare kan börja använda systemet första veckan i juni. Produkten innehåller bland annat funktioner för diarieföring, dokumenthantering och e-arkivering. Luftfartsstyrelsen kommer att använda W3D3 för diarieföring. Vi valde FormPipe Software eftersom de har goda referenser och den produkt som ger mest värde för pengarna. En viktig faktor var också det tydliga standardgränssnittet för våra användare, säger Ulf Blomqvist, IT-strateg på Luftfartsstyrelsen. - Budskapet om vårt trovärdiga erbjudande har nått ut till det offentliga Sverige och allt fler kunder söker sig till oss. Att Luftfartsstyrelsen - en myndighet med höga krav på kvalitet - väljer FormPipe som leverantör är ett gott betyg, säger Rikard Akhtarzand, VD på FormPipe Software AB. För mer information, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, VD FormPipe Software AB, 0765-25 90 71 BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett expansivt IT-företag som ligger i täten när det gäller kostnadseffektiv och säker överföring av information via Internet. Vi utvecklar och säljer produkter för kontroll, administration och e-underskrifter i samband med att information och betalningar sänds via Internet, samt programvara för diarie-, dokument- och ärendehantering. FormPipe Software AB är noterat på Stockholmsbörsens Nya Marknaden.

Ämnen

  • Företagande