Pressmeddelande -

Flexibel förlängning underlättar för personer med tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning

Försäkringskassan kan förlänga tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning för kortare tid än ett år. Detta klargörs genom en tolkning av regelverket som Försäkringskassan nu gör. Den tolkning som hittills varit aktuell innebär att den enskilde har kunnat bli utan ersättning trots att arbetsförmågan varit fortsatt nedsatt ytterligare en tid. – Försäkringskassan arbetar nu mer aktivt med de som har tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning för att de lättare ska kunna komma tillbaka till arbete. Därför behöver Försäkringskassan kunna fatta mer flexibla beslut, säger Stig Orustfjord, Försäkringsdirektör. Möjligheten till kortare förlängning än ett år kan till exempel bli aktuell när någon deltar i, eller planerar att börja, arbetslivsinriktad rehabilitering som kommer att pågå några månader och syftar till återgång i arbete. En annan situation är när den medicinska behandlingen eller medicinska rehabilitering behöver hinna slutföras innan återgång i arbete kan ske. Huvudregeln för beviljande av sjuk- eller aktivitetsersättning är att någon har sin arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan och att nedsättningen kan antas bestå under minst ett år. Det nya är att det nu klargjorts att när någon redan har en tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning får tiden för vilken förmånen ska betalas ut förlängas för kortare tid än ett år och utan att den enskilde ansöker om det. Idag har ca 110 000 personer tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning. För kommentar Stig Orustfjord 08-786 91 40 För vidare information Barbro Sunnefors 08-786 96 68, 073-074 59 34 Presskontakt 08-786 98 88 Robin Lapidus, Presschef 08-786 97 21 Teresa Janonius, Pressekreterare 08-786 90 12, 073-914 19 25

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel