Pressmeddelande -

Försäkringskassan och AMS överens om mellan stolarna: Tätare samarbete ska säkra vägen från

Ett förbättrat samarbete och gemensamma avstämningsmöten mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska skärpa underlaget för Försäkringskassans beslut om sjukpenning. Läs mer: http://www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2006/pm25_06/

Ämnen

  • Arbetsliv