Pressmeddelande -

Försäkringskassan, polisen och åklagaren intensifierar sitt samarbete för att komma åt bidragsbedrägerier

Avtal - Intensifierat samarbete mot bidragsbedrägeri [pdf 27 kB] http://www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2006/pm19_06/dokument/pressmed_06_19_bilaga.pdf För att förstärka förmågan att motverka bidragsbedrägerier har Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen kommit överens om att utveckla sitt samarbete. Detta ska ske med den så kallade Västmanlandsmodellen som förebild. Västmanlandsmodellen bygger på att särskilt utsedda personer inom respektive myndighet handlägger frågor om bedrägerier. Myndigheterna har gemensam utbildning för dessa personer. Anmälningarna i varje enskilt ärende görs till åklagaren och åklagaren är förundersökningsledare. Särskilt utsedda poliser genomför utredningen. I Västmanland har samarbetsmodellen redan gett positiva resultat i form av fler anmälningar, högre kvalitet i anmälningarna, snabbare handläggning och ökad andel av ärenden som går vidare till domstol. I ett gemensamt uttalande säger myndigheternas chefer: – Brott mot välfärdssystemen riskerar att undergräva medborgarnas tilltro till samhällets förmåga att rättsligt motverka bidragsbedrägerier. Därför måste bidragsbedrägerier ägnas stor uppmärksamhet. Det är mycket viktigt att vi hittar effektiva och smidiga samarbetsformer mellan Försäkringskassan, polis och åklagare. För information Stig Orustfjord, Försäkringskassan 08-786 91 40 Astrid Eklund, Åklagarmyndigheten 08-453 66 12, 070-590 52 20 Ingemar Hummer, Rikspolisstyrelsen 08-401 93 14 Presskontakt Robin Lapidus, Försäkringskassan 08-786 97 21, 070-211 97 21 Teresa Janonius, Försäkringskassan 08-786 90 12, 073-914 19 25 Carolina Ekéus, Rikspolisstyrelsen 08-401 90 07 Karin Rosander, Åklagarmyndigheten 070-280 69 50 Webbplatser www.forsakringskassan.se www.aklagare.se www.polisen.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor