Pressmeddelande -

Försäkringskassan vill underlätta för skuldtyngda bidragsskyldiga föräldrar

Pdf-fil Rapport [pdf 56 kB] http://www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2006/pm23_06/dokument/pressmed06_23_bil1.pdf Föräldrar som är återbetalningsskyldiga för underhållsstödet och som beviljats anstånd bör också slippa betala ränta. Det föreslår Försäkringskassan i en rapport till regeringen. Förslaget berör cirka 7 000 personer. Försäkringskassan kan bevilja anstånd med betalningen för bidragsskyldiga föräldrar som fått en väsentligt försämrad inkomst. Det belopp en förälder ska återbetala grundar sig på inkomster två år tillbaka i tiden. Det gör att en förälder som fått försämrade inkomster kan hamna i en skuldfälla om de inte klarar av sin återbetalning. Även om man fått anstånd så läggs ränta och kommande månadsbelopp till skulden och skulden växer. Försäkringskassans förslag ska underlätta genom att dessa föräldrar slipper räntan så länge de har anstånd med betalningen. - En ”ekonomisk stötdämpare” gynnar inte bara den bidragsskyldige utan också barnen. Den gör att föräldrarna har råd att ha kontakt och vara aktiv med sina barn, säger Stig Orustfjord, Försäkringsdirektör på Försäkringskassan. Underhållsstödet är ett statligt stöd som betalas ut av Försäkringskassan. Underhållstödet är 1 273 kronor i månaden. Stödet betalas ut när bidragsskyldiga föräldrar inte själva betalar underhåll eller om underhållet understiger 1 273 kronor i månaden. Försäkringskassans förslag är i linje med de lagändringar som på senare tid genomförts för att underlätta för bidragsskyldiga med försämrad inkomst. För information Susanne Fagerberg 08-78 69661 Monica Thörnqvist 08-78 69688 Presskontakt 08-786 98 88 Robin Lapidus, Presschef 08-786 97 21, 070-211 97 21 Teresa Janonius, Pressekreterare 08-786 90 12, 073-914 19 25

Ämnen

  • Ekonomi, finans