Pressmeddelande -

Försäkringskassans kontrollutredningar – uppföljning av första kvartalet 2010

Under första kvartalet upptäcktes felaktiga utbetalningar i 915 kontrollutredningar.

Nu skickas brev till personer med sjukersättning
om möjligheten att arbeta eller studera

Under vecka 18-19 i maj skickas ett brev ut till ca 260 000 personer med hel sjukersättning,
varav 13 000 är bosatta utomlands.

Läs mer:
http://www.forsakringskassan.se/press

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • försäkringskassan