Pressmeddelande -

Försäkringskassans prognos: Kraftig nedgång minskar utgifterna för sjukförsäkringen

Försäkringskassan förutser en snabb minskning av ohälsotalet till och med 2011 i sin prognos efter de tre första månaderna i år. Ohälsotalet som i dag ligger på 37,7 väntas sjunka till drygt 29 dagar år 2011. Nedgången för ohälsotalet innebär också att utgifterna för området minskar från 99,2 miljarder kronor förra året till 82,6 miljarder år 2011. Orsakerna bakom den senaste tidens utveckling är att allt färre blir sjukskrivna. De sjukfall som startar blir också kortare. För förändringarna när det gäller sjukersättning spelar det stor roll att många med ersättning går i ålderspension under de närmaste åren. Försäkringskassan påpekar att det finns osäkerheter i prognosen men att faktorerna som talar för en fortsatt nedgång är starka. Försäkringskassan pekar bland annat på de nya reglerna inom sjukförsäkringsområdet som riksdagen ska besluta om i början av nästa månad, det nya beslutstödet för försäkringsmedicin samt Försäkringskassans nya organisation för handläggning av sjukfall som håller på att tas i bruk. Utfall och prognos, miljarder kronor http://www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2008/pm16_08/ Budgetuppföljningar http://www.forsakringskassan.se/omfk/styrning/budget/budgetuppfoljning/index.php För kommentar Curt Malmborg, 08-786 90 01 För information Magdalena Brasch, 08-786 96 89 Bertil Thorslund, 08-786 98 10 Presskontakt 08-786 98 88 Robin Lapidus, Presschef 08-786 97 21, 070-211 97 21 Ann-Sofi Blomkvist, Biträdande presschef 08-786 91 97, 073-809 17 42 Teresa Janonius, Pressekreterare 08-786 90 12, 073-914 19 25

Ämnen

  • Ekonomi, finans