Pressmeddelande -

Fortsatt högt intresse för det orange kuvertet

Det orange kuvertet med den årliga pensionsprognosen har ett stabilt och högt antal läsare där drygt fyra av fem öppnar och tar del av innehållet i kuvertet. Det visar en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av Försäkringskassan och PPM. I undersökningen säger omkring hälften av de tillfrågade att de tycker att det är mycket eller ganska lätt att ta till sig innehållet i brevet. Men andelen som uttryckligen säger att de har problem ligger dock kvar på en ganska hög nivå, närmare 30 procent. Det orange kuvertet skickades ut tidigare i år till 5,8 miljoner personer. Precis som tidigare år innehåller det en prognos för storleken på den framtida allmänna pensionen, kontoställningen för inkomst- och premiepensioner och beslut om nya pensionsrätter. Av dem som tar del av innehållet läser drygt tre av fyra prognosen och sidan som visar hur premiepensionsfonderna har utvecklats. Värdebeskedet, som visar förändringen på inkomstpensionens respektive premiepensionens konto, har på senare år fått samma höga andel läsare. Trots att så många läser det orange kuvertet instämmer knappt 60 procent i påståendet ”Jag borde läsa informationen i det orange kuvertet mer noggrant”. Många har också problem med att ta till sig grundläggande information om pensionssystemet. Fortfarande, sju år efter att pensionsreformen trätt i kraft, vet bara 45 procent av de blivande pensionärerna att den framtida pensionen beräknas utifrån inkomster under hela det yrkesverksamma livet. Nästan var fjärde pensionssparare tror att den pensionsgrundande inkomsten bygger på inkomster under de bästa åren, 15 eller 30, som det tidigare ATP-systemet fungerade. – Vi måste bli bättre på att informera eftersom livsinkomstprincipen är en av de fundamentala delarna i pensionssystemet och beräkningen av pensionen, säger Ole Settergren, chef för pensionsavdelningen på Försäkringskassan. Störst förtroende när det gäller frågor kring den allmänna pensionen har allmänheten för den information man får via det orange kuvertet. Premiepensionsmyndigheten, PPM och Försäkringskassan har, jämfört med andra institutioner, störst förtroende som informationskälla kring pensionsfrågor hos de flesta. Sammantaget har över 60 procent mycket stort eller stort förtroende för Premiepensionsmyndigheten. Försäkringskassan har tappat något i förtroende de senaste två åren. Andelen som har mycket stort eller stort förtroende för Försäkringskassan som informationskälla är drygt hälften av de tillfrågade. Andelen som har stort eller mycket stort förtroende för banker, försäkringsbolag, facket, media och vänner ligger på omkring 40 procent medan drygt hälftenuppger detta förtroende för arbetsgivaren. Undersökningen, som genomförts för nionde året i rad genomfördes under perioden 8 mars till 9 april 2006. Sammanlagt intervjuades 1 006 personer i åldrarna 18-62 år. För information Ole Settergren, Försäkringskassan 08-786 93 37 Kristina Kamp, PPM 08-406 50 60, 073-326 50 00 Presskontakt Teresa Janonius, Försäkringskassan 08-786 90 12, 073-914 19 25 Kristina Kamp, PPM 08-406 50 60, 073-326 50 00

Ämnen

  • Ekonomi, finans