Pressmeddelande -

Hälften i sysselsättning, få till försörjningsstöd

Försäkringskassan har undersökt försörjningskällor och sysselsättning i den grupp som vid årsskiftet lämnade sjukförsäkringen för att de uppnått maximal tid och som inte anmälde sig till arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Gruppen består idag av knappt 2 000 personer.

Kartläggningen visar att mer än hälften har lön som anställd eller inkomst från eget företag som huvudsaklig inkomst, vid tiden för undersökningen. Av dem som lämnade förlängd sjukpenning är det 64 procent och av dem som lämnade den tidsbegränsade sjukersättningen är det 50 procent.

Det är få som anger kommunernas försörjningsstöd som försörjningskälla, 2 procent av dem som haft förlängd sjukpenning och 5 procent av dem som haft tidsbegränsad sjukersättning. 10 procent av dem som haft förlängd sjukpenning uppger att de fortfarande har ersättning från sjukförsäkringen som huvudsaklig inkomstkälla, det kan till exempel vara en partiell varaktig sjukersättning. Motsvarande uppgift för dem som haft tidsbegränsad sjukersättning är 18 procent.

Av dem som arbetade före och efter perioden med ersättning från sjukförsäkringen hade de flesta gått ner i arbetstid på grund av hälsan. De flesta, 79 procent för dem med förlängd sjukpenning och 73 procent av dem med tidsbegränsad sjukersättning, hade samma arbetsgivare som innan sjukskrivningen. Ungefär 40 procent hade bytt arbetsuppgifter på grund av sjukdomen.

Försäkringskassan har tidigare gjort liknande undersökningar av sysselsättning och försörjningskällor efter avslutade perioder med ersättning från sjukförsäkringen. Rapporten visar, föga överraskande, att jämfört med tidigare undersökningar så står fler i den här gruppen längre från arbetsmarknaden. Andelen som helt saknar inkomst är också högre i de båda grupperna jämfört med tidigare studier. Däremot syns det ingen större skillnad i andelen personer med försörjningsstöd.

I gruppen kände 88 procent av dem som haft förlängd sjukpenning och 79 procent av dem som haft tidsbegränsad sjukersättning till att de haft möjligheten att anmäla sig till arbetslivsintroduktionen. De vanligaste förklaringarna till varför man inte anmält sig är ”att de inte behöver det”, ”hälsan har hindrat dem” eller ”annat”.

– Reformen har fungerat som avsett, de flesta vars dagar i sjukförsäkringen har tagit slut har övergått till insatser hos Arbetsförmedlingen.  Det har funnits en naturlig oro för hur det gått för gruppen som inte skrev in sig hos Arbetsförmedlingen. Vi kan nu konstatera att huvuddelen i den här gruppen har både en sysselsättning och en inkomst. Det är också få som gått till försörjningsstöd, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef.

 

Fakta
Vid årsskiftet hade 17 850 personer slut på dagar i sjukförsäkringen, de hade då varit sjukskrivna i minst 2,5 år eller så upphörde deras tidsbegränsade sjukersättning. Av dessa lämnade knappt 14 700 sjukförsäkringen.
De allra flesta av dem är inskrivna på Arbetsförmedlingen, ca 12 700.
Närmare 3 200 personer omfattas fortfarande av sjukförsäkringen (förlängd sjukpenning i vissa fall eller sjuk- eller aktivitetsersättning på hel- eller deltid).
Den grupp som nu undersökts uppgår idag till knappt 2 000. De lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet, men anmälde sig inte hos Arbetsförmedlingen.

 

Rapport [pdf 59 kB]

Bortfall och urvalsjämförelse [pdf 12 kB]

Pressmeddelandet i pdf-format [pdf 21 kB]


För information
Magdalena Brasch, Verksamhetsområdeschef
tel. 010-116 96 89

Presskontakt 010-116 98 88
Ann-Sofi Blomkvist, Presschef
010-116 91 97
Staffan Karlsson, Biträdande presschef
010-119 82 31

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • ann-sofi blomkvist
  • magdalena brasch
  • försäkringskassan
  • försörjningsstöd