Pressmeddelande -

Ohälsotalet stadigt nedåt

Månadsuppgifter november 2008 [pdf 16 kB]

Diagrambilaga [pdf 90 kB]
Diagrambilaga [ppt 334 kB]

Ohälsotalet för oktober är 36,2 för riket, vilket är en minskning med drygt 2 dagar sedan samma månad förra året. Ohälsotalet har stadigt minskat de senaste åren. Det sjunkande ohälsotalet innebär att fler personer kan arbeta i stället för att vara sjukskrivna eller uppbära sjuk- eller aktivitetsersättning.

Det är fortfarande en stor skillnad i ohälsotalet mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett högre ohälsotal än män - 43,5 respektive 29,1. Men skillnaden minskar successivt. Jämfört med samma månad förra året har ohälsotalet har minskat med 3,1 dagar (6,7 %) för kvinnor och med 1,8 dagar (5,9 %) för män.

I första hand beror nedgången på inflödet till sjukförsäkringen minskar eftersom färre personer söker sjukpenning. Då färre sjukfall startar leder det efterhand till att antalet nybeviljade sjukersättningar blir färre. Antalet personer som fick sjukersättning nybeviljade under 12-månadersperioden till och med oktober var drygt 39 000, en minskning med ca 10 000 jämfört med samma period 12 månader tidigare.

- Utvecklingen av ohälsotalet gör att fler kan återgå iarbete efter sjukskrivning, vilket är positivt. Här har Försäkringskassans personliga handläggare en viktig roll, de har regelbunden kontakt med den sjukskrivna för att tidigt se vilka insatser som behövs för att stödja återgång till arbete. Ett välutvecklat samarbete med olika aktörer som arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och vården är mycket viktigt, säger Curt Malmborg, generaldirektör.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600000 dagars sjukfrånvaro.

För kommentar

Curt Malmborg, 010-116 90 01

För information

Bertil Thorslund, 010-116 98 10
Jon Dutrieux, 010-116 98 28

Presskontakt 010-116 98 88

Ann-Sofi Blomkvist, Presschef
010-116 91 97, 073-809 17 42

Staffan Karlsson, Biträdande presschef
010-119 82 31, 070-524 34 80

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans