Pressmeddelande -

Osäker prognos för sjukförsäkringen – nedgången bromsas något

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2006-2009 Försäkringskassan justerar i sin majprognos upp utgifterna för sjukpenningen under 2006 jämfört med prognosen i början av året. Prognosen tar hänsyn till förslaget om höjning i socialförsäkringstaket. Totalt räknar Försäkringskassan med att utgifterna för sjukpenning kommer att uppgå till 28,9 miljarder kronor under 2006. Det är fortfarande en bit under utgifterna för 2005 då de stannade på 31,5 miljarder kronor. För sjuk- och aktivitetsersättningen förutser Försäkringskassan att utgifterna ska uppgå till 57,9 miljarder kronor vilket är 1,1 miljarder mer än förra året. Till ovan förutsedda utgifter kommer statlig ålderspensionsavgift. – Utöver ökningen av utgifterna på grund av höjningen av taket i sjukförsäkringen finns det också signaler på att den kraftiga nedgången i antalet nytillkomna med sjukpenning nu bromsas in. Vi vet ännu inte om det är en tillfällig inbromsning eller om det finns andra bakomliggande faktorer, säger Curt Malmborg, generaldirektör, Försäkringskassan Försäkringskassan ger också för första gången en prognos för de utgifter som följer av höjningen av taket till 10 basbelopp i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Försäkringskassan räknar inte med att takhöjningen kommer att leda till att antalet sjukdagar ökar. Däremot påverkas medelersättningen. Totalt räknar Försäkringskassan med att utgifterna i sjukförsäkringen ökar med knappt 1 miljard kronor per år på grund av takhöjningen. När det gäller föräldraförsäkringen räknar Försäkringskassan med att takhöjningen ökar utgifterna med drygt 1 miljard kronor nästa år. Tabell: Utbetalda ersättningar från sjukförsäkringen, utfall och prognos, miljoner kronor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sjukpenning 35 944 31 525 28 941 27 772 26 580 25 970 Rehabpenning 2 337 2 001 1 750 1 660 1 585 1 547 Sjuk- och ktivitetsersättning 54 135 56 792 57 853 58 747 60 077 61 271 Summa 92 416 90 318 88 544 88 179 88 242 88 788 För kommentar Curt Malmborg, Generaldirektör 08-786 90 01 För vidare information Bertil Thorslund, Utredare 08-786 98 10 Jon Dutrieux, Utredare 08-786 98 28 Presskontakt 08-786 98 88 Teresa Janonius, Pressekreterare 08-786 90 12, 073-914 19 25

Ämnen

  • Ekonomi, finans